Röda Korsets plikt rädda IS-kvinnor

Det är löjeväckande att påstå hur en handfull kvinnor, om vilkas eventuella brott ingenting ännu är känt, kunde rubba Finlands säkerhet.

En tv-intervju med inrikesminister Kaj Mykkänen sände kalla kårar längs ryggen. Utan att blinka frånsade ministern allt ansvar för att rädda ett drygt tiotal finländska mödrar från nöd och terror i ett uppsamlingsläger i Syrien för flyktingar från erövrade IS-baser. Ministern kunde eventuellt tänka sig att Finland borde ta hand om deras barn.

Mykkänen byggde på ett ställningstagande av regeringen Sipilä. Sedan dess har läget förändrats. Man vet att finländska medborgare och deras barn befinner sig i stor fara. Är det alls möjligt att en expeditionsministär nu kan agera så kallt och drastiskt, som Mykkänen gör.

Juridisk expertis påpekar att Finland är förpliktat att bistå sina medborgare i nöd. Nöden är stor i lägret i Syrien. En hjälpinsats kan även motiveras med den nya lagen om konsulära tjänster.

Den internationella konventionen om barnens rättigheter förbjuder tvångsåtgärder som att skilja barn från sina föräldrar. Mykkänen borde som jurist känna till detta. Föreligger här ett gravt tjänstefel?

Det är löjeväckande att påstå hur en handfull kvinnor, om vilkas eventuella brott ingenting ännu är känt, kunde rubba Finlands säkerhet. Vårt samhälle med sitt nitiska polis- och övervakningsväsende är stabilt nog att kunna leva med IS-hustrurna. De har inte ebola. Däremot har de rätt att få sin sak bedömd i finsk domstol om det finns fog för en process.

Inrikesminister Mykkänens fögderi bör underkastas en prövning av Justitiekansler.

En stark vädjan riktas till landets humanitära organisationer. Röda Korset borde med bistånd av andra grupper organisera och finansiera en undsättningsexpedition till Syrien för att få hem våra landsmän.

När kan Röda Korset inleda denna rent humanitära operation?

Ralf Friberg ambassadör emeritus, Ekenäs

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning