Röda Korset motarbetar all slags rasism

Finlands Röda Kors har alltid varit en tvåspråkig organisation och vi anser det vara synnerligen viktigt att värna om de svenskspråkigas möjligheter att få service på svenska.

Vi beklagar den situation som Eirik Granqvist har råkat ut för (HBL 30.5). Vi fäster särskild uppmärksamhet på saken och vi gör vårt bästa för att erbjuda material och tjänster på svenska på ett mångsidigt sätt. Situationen i Borgå som Granqvist beskriver hade att göra med Röda Korsets rekrytering av månadsdonatorer som görs på gator och i köpcentrum.

Tack vare månadsdonatorerna kan Röda Korset hjälpa effektivt såväl här hemma som utomlands. Vi vill erbjuda arbete också åt personer med utländsk bakgrund, för vilka de båda inhemska språken kan vara en utmaning. De utför sitt arbete på engelska. Röda Korset motarbetar i all sin verksamhet all slags rasism.

Siru Aura kommunikationschef, Finlands Röda Kors

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning