Röda Korset motarbetar all slags rasism

Finlands Röda Kors har alltid varit en tvåspråkig organisation och vi anser det vara synnerligen viktigt att värna om de svenskspråkigas möjligheter att få service på svenska.

Vi beklagar den situation som Eirik Granqvist har råkat ut för (HBL 30.5). Vi fäster särskild uppmärksamhet på saken och vi gör vårt bästa för att erbjuda material och tjänster på svenska på ett mångsidigt sätt. Situationen i Borgå som Granqvist beskriver hade att göra med Röda Korsets rekrytering av månadsdonatorer som görs på gator och i köpcentrum.

Tack vare månadsdonatorerna kan Röda Korset hjälpa effektivt såväl här hemma som utomlands. Vi vill erbjuda arbete också åt personer med utländsk bakgrund, för vilka de båda inhemska språken kan vara en utmaning. De utför sitt arbete på engelska. Röda Korset motarbetar i all sin verksamhet all slags rasism.

Siru Aura kommunikationschef, Finlands Röda Kors

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning