Röda hovar lyser i Köklax nya vapen – "Köklax har allt"

Bild: Bild: Köklaxgillet

En gyllene enhörning står på bakbenen i Esbostadsdelens nydesignade vapen.

Esbostadsdelen Köklax kan nu stoltsera med ett helt eget vapen. På blå botten höjer sig en gyllene enhörning med röd tunga och röda hovar ur vågor. På tryckta bilder syns detaljer i gult och vitt, men på den riktiga vapenskölden lyser de i silver och guld.

Köklax nya vapen är ett av tre förslag som togs fram inför en omröstning. Vapnet som vann invånaromröstningen har ritats av den heraldiska konstnären Reijo Helläkoski från Heraldiska sällskapet i Finland.

Det är föreningen Köklaxgillet som står bakom vapenprojektet. Tanken på ett eget vapen föddes när Köklax med sina nästan 11 000 invånare i fjol valdes till årets stadsdel i Esbo.

Varför är Köklaxborna då stolta över sina kvarter?

– Köklax har allt, svarar gillets ordförande Susanna Rahkonen.

– Vi har en fantastiskt fin byanda och lever i ett samhälle där både historia och nutid känns och syns. Dels har Köklax fina historiska rötter, dels sker en utveckling. Sedan bostadsmässan 2006 har en massa barnfamiljer flyttat in här.

Symboliken i vapenskölden hänvisar bland annat till friherresläkten Ramsay, som har enhörningen i sitt adelsvapen. Släkten Ramsay är långvariga markägare i området Esbogård och enhörningen har funnits med i släktens vapen redan hos förfäder i Skottland. Enhörningen hänvisar på så sätt till alla gårdar och rusthåll i området Stor-Köklax. Kronan ovanför enhörningens huvud är en hänvisning till Esbo kungsgård och till Kungsvägen mellan Åbo och Viborg. Vågmönstret påminner om de vattendrag som leder ut i havet.

Vapnet offentliggjordes under Köklaxdagen, som firas i dag, lördag.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning