Robotgräsklippare, högre gräs och gåsstaket – Helsingfors försöker bli kvitt de vitkindade gässen

Helsingfors stad testar olika sätt att styra bort de vitkindade gässen från stadens parker. Bild: Markku Ulander

De senaste åren har Helsingfors stad försökt stoppa de vitkindade gässen från att beta i stadens parker. Försöken fortsätter i höst, bland annat genom att sätta upp fler staket i Brunnsparken, säger stadsmiljösektorn i ett svar på en fullmäktigemotion om att stoppa fåglarnas framfart.

Helsingfors stad vill styra bort de vitkindade gässen från parkerna och funderar hela tiden på vilket tillvägagångssätt som är det bästa. Det är kontentan i stadsmiljösektorns svar på en fullmäktigemotion om stadens gåsproblem, som diskuterades på stadsmiljönämndens möte på onsdagskvällen.

Motionärerna vill att staden utreder två förslag på hur gässens framfart kan stoppas. Det första är att låta växtligheten bli högre, det andra att plantera ut vissa sorters växter som gässen inte gillar.

Enligt motionen är gässen till exempel inte intresserade av fingerört och daggkåpor, vilket märks bland annat på Sveaborg genom ökad förekomst av daggkåpa.

Bakom fullmäktigemotionen står ersättande ledamoten Linda Ahlblad (SFP), tillsammans med 22 andra fullmäktigeledamöter.

Staden testar robotgräsklippare och staket

Helsingfors stadsmiljösektor skriver i sitt svar att man har gjort flera försök att stoppa gässen från att beta i parkerna de senaste åren. Metoden med att låta bli att klippa gräsmattorna har testats i Poroviksparken 2018, men den gången utan noggrann uppföljning.

Det finns undersökningar som stöder tesen om att gässen håller sig borta från områden där växtligheten är för hög, skriver stadsmiljösektorn.

Därutöver har staden testat gåsstaket, som stänger ute gässlingar som ännu inte kan flyga. Den här sortens staket har placerats ut i Arabiastranden, och Brunnsparken tidigare, men med varierande resultat.

Ett problem med bägge metoder är att man inte kan sätta upp staket och låta gräset växa i alla parker.

Till nästa sommar kommer staden att göra nya försök i Brunnsparken. Fler låga staket ska sättas upp, och till våren kommer man också att låta bli att klippa en bit av gräsmattan intill staketen.

Målet är att styra bort fåglarna från festplanen intill Stora allén. Där ska man dessutom testa att klippa gräset med en större robotgräsklippare för att se om det inverkar på gässens beteende.

"En av årets mer spännande händelser är att en havsörn lyckats häcka vid Gammelstadsfjärden. Det återstår att se om rädslan för havsörnen kan skrämma i väg de vitkindade gässen", står det vidare i utlåtandet.

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning