Roboten Nao lär svenskspråkiga barn finska

Nao kommer från Frankrike och används flitigt i undervisningen och på daghemmen. Bild: Emma Grönqvist

Digilab som öppnade i Grankulla på onsdagen sätter inga gränser för nyfikenheten.

Digilabs verksamhet var i full gång i Villa Odenwall i Grankulla på onsdagen. Den humanoida roboten Nao, som promenerade runt i korridorerna tills den slocknade när batteriets effekt tog slut, drog till sig det största intresset. Nao har varit i flitig användning – så flitig att den måste skickas hem till "sjukhuset" i Frankrike för tre veckor. Lärmiljöutvecklare Taru Koskinen vid Grankulla stad berättar att roboten använts till exempel i språkbadsundervisningen.

– När roboten besökt svenskspråkiga daghem har den talat finska och i finskspråkiga daghem svenska. Vi visar också för barn att de kan programmera roboten så att den till exempel kan läsa upp olika ramsor. Roboten har många gånger haft en motiverande effekt på barn och elever, säger Koskinen.

Emil Heinonen, som är elev i Hagelstamska skolan i Grankulla, var på plats och visade upp en mindre modell av roboten som han själv hade programmerat. Ett jobb som inte var helt enkelt. Han har enbart gott att säga om Digilab.

– Jag tror inte att det här har så stor betydelse för skolarbetet, men det är bra att man får en möjlighet att lära sig att koda, printa ut 3D-utskrifter och bekanta sig med virtuella verkligheter i närheten av skolan, säger Heinonen.

Taru Koskinen med roboten Nao, som är en viktig stöttepelare i Grankullas digitala strategi. Bild: Emma Grönqvist

I Grankulla jobbar man med nya teknologiska lösningar i form av projektet Koko Hela Grani som är ett gemensamt digitaliseringsprojekt för hela bildningen i Grankulla. Projektet började 2014. Bildningschef Heidi Backman berättar att man gått in för att fördomsfritt testa olika lösningar.

– Redan för två år sedan började vi testa virtuell verklighet och roboten Nao kom med i bilden. Vi har ordnat workshoppar för olika delar inom bildningen. Vår strategi har varit att kasta oss över nya fenomen utan att vi egentligen vet vad de är. Vi lär oss genom att pröva. Till exempel har eleverna med den digitala teknologin byggt en plaståtervinnare. Eleverna har också planerat sin egen skolgård med 3D-modeller från idé till verklighet, säger Heidi Backman.

Hon understryker att Digilab är till för alla som bor i Grankulla – oberoende av ålder.

– En senior med erfarenhet av datorer har hört sig för om han får ordna workshoppar för äldre personer, och det är just idéer av det här slaget som vi välkomnar.

I sin nuvarande form är Digilab en popup-version, som ska utvecklas vidare. Finansieringen för Digilab sker inom ramen för stadens budget och med medel från Utbildningsstyrelsen.

– Jag tror att tröskeln för att komma till Digilab är ganska låg eftersom ingen vet vad man kan göra med artificiell intelligens i framtiden. Det här är ett ställe där man kan förstå något om framtiden utan att man blir rädd. Vi är alla lika ovetande. Även om man är tekniskt begåvad så uppstår säkert flera frågor när man testar på olika saker. Vår dröm är att Digilab ska kunna vara öppet 24 timmar om dygnet 7 dagar i veckan, säger Heidi Backman.

Emil Heinonen från Hagelstamska skolan har programmerat en robot. Bild: Emma Grönqvist

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning