Robotar och feminism

Det bästa vi kan göra är att lära av feminismen. Hur gjorde kvinnorna?

Robotar med artificiell intelligens kommer att förhålla sig till människor som män förhåller sig till kvinnor.Däri ligger framtidens förhoppning och också dess faror. Bygger vi något med låg fun...