"Robotar kan göra över 20 procent av vårdjobbet"

Huvudet på en robot som testats på ett serviceboende i Helsingfors.Bild: Kimmo Mäntylä

Åtminstone 20 procent av sjukskötarnas och närvårdarnas arbetsuppgifter skulle kunna skötas av robotar, enligt en rapport från Näringslivets delegation Eva.

Uträkningarna bygger på robotfunktioner som redan finns på marknaden eller som är på väg att lanseras.

Ändringen kan enligt rapporten genomföras snabbt, på 2–3 år.

Robotar skulle till exempel kunna transportera patienter och utrustning, lagra information och dosera och dela ut mediciner.

– Till exempel i fråga om utdelningen av mediciner har det konstaterats att robotarna minskar på misstagen och ökar patientsäkerheten, säger docent Mari Kangasniemi.

I nuläget kan vårdjobbare använda uppskattningsvis tre dagar i veckan till patientarbete. Om fler rutinuppdrag gavs till robotar kunde andelen stiga till fyra dagar.

Robotarna skulle i första hand utföra enformiga, tunga och hälsovådliga uppgifter. På så vis kan man få ut mer av de anställda samtidigt som de mår bättre på jobbet.

Enligt rapporten finns det ingen risk för att robotarna skulle leda till massarbetslöshet. 

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00