Röda Korset efterlyser afrikanskt blod

I Finland behövs det omkring 800 donationer av blod varje dag. Just nu är behovet av blodkombinationer som förekommer främst bland människor med afrikansk härkomst stor. Bild: Röda Korset

Just nu råder det brist på blodgivare med afrikanskt ursprung, och Röda Korset drar därför igång en kampanj för att hitta donatorer för att kunna svara på behovet.

Donatorns etniska ursprung har i allmänhet ingen betydelse vid en blodtransfusion, men i bland har patienten en ovanlig eller speciell blodgrupp, och då är det större sannolikhet att man hittar en matchning bland donatorer med samma ursprung.

Då en patient får blod ges hen i första hand blod av den egna blodgruppen. Nollblod, O negativ, är en så kallad nödblodgrupp som kan ges till alla patienter i nödfall. Vanligen har etniciteten ingen betydelse då man får blod, eftersom alla människors blod har samma egenskaper.

Förutom de vanligaste blodkombinationerna finns andra kombinationer som kan vara mycket geografiskt specifika. Till exempel har finländare ofta en kombination som är vanliga här, men som inte förekommer på andra håll i världen. Av just den här orsaken behövs nu afrikanska donatorer. Den afrikanska folkgruppen växer i Finland, och en del av afrikanerna har blodkombinationer som är svåra att hitta här. Till exempel har man hittills inte i Finland träffat på en enda donator med blodgruppen U.

Röda Korset hoppas nu att speciellt afrikaner som är födda i Finland ska nappa på kampanjen, men RK välkomnar naturligtvis alla nya donatorer. Den som ger blod måste kunna fylla i en hälsodeklaration på finska, svenska eller engelska. Personen måste vara över 18 år, frisk och väga minst 50 kilogram.

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning