Riskfaktorer återfinns hos många unga förövare – tidiga insatser viktiga

Ljusen brinner efter den manifestation som församlingen i Åggelby ordnade på måndagen – för att hedra minnet av det 16-åriga offret i det som polisen utreder som mord, och för att bearbeta fallet. Gärningen skedde för drygt två veckor sedan invid Forsby sjukhus. Bild: Cata Portin

När unga begår grova våldsbrott, eller till och med dråp eller mord, borde samhället stanna upp och reflektera över hur detta kunde ha undvikits. Det säger rättspsykologen Taina Laajasalo. Varje fall är unikt, men det finns också gemensamma riskfaktorer hos förövarna som traumatiska händelser, en besvärlig uppväxt och uppförandestörningar.

Taina Laajasalo har lång erfarenhet av frågor som rör barn, unga och våld. Hon är docent i rättspsykologi och arbetar som ledande sakkunnig vid Institutet för hälsa och välfärd.Hon har tidigare...