Risken för vårdkollaps avgjorde trots att lagen är ett trubbigt verktyg – här är siffrorna bakom lagförslaget

Bärkraften inom sjukvården är hotad utan ytterligare begränsningar, bedömer hälsovårdsmyndigheterna. Bild: Sakari Partanen / Kuopio universitetssjukhus

Vården i Nyland riskerar att kollapsa och dödsfallen att skjuta i höjden om inte restriktionerna skärps. Det är orsaken till att regeringen går med på att begränsa rörelsefriheten.

Sjukhusvården i Helsingfors och Nyland riskerar att kollapsa om inte den nya lagen om begränsningar i rörelsefriheten tillämpas. Så bedömer Institutet för hälsa och välfärd (THL), Social- och hälsovår...