Risikko vill ta upp kyrkornas fristad

Paula Risikko vill diskutera kyrkornas nödinkvartering av Bild: Lehtikuva/Jussi Nukari

Inrikesminister Paula Risikko och hennes kanslichef Päivi Nerg vill påtala att asylsökande som fått avslag ska skickas hem, inte erbjudas husrum eller fristad. Hon träffar landets biskopar i slutet av november.

De var i söndags som Inrikesministeriets kanslichef Päivi Nerg i en intervju för Sunnuntaisuomalainen uppmanade till att inte erbjuda någon nödinkvartering för papperslösa. Hon sade att hon "hoppas att hela samhället skulle signalera att det är bättre för dem att åka hem".

Inrikesminister Paula Risikko (Saml) låter dessutom förstå att hon skulle ha sammankallat biskoparna för att gå igenom vad som händer då många asylsökande får avslag, närmare bestämt kyrkornas inkvartering.

– Utgångspunkten är att vi inte vill ha en större grupp som vistas illegalt i landet, sade Risikko till MTV.

Särskilt budskapet till kyrkan, som har en lång tradition av att öppna sina dörrar för människor som söker hjälp, har väckt reaktioner.

Från inrikesministeriet bekräftas att biskoparna inom den evangelisk-lutherska kyrkan är inbjudna till samtal med Risikko i slutet av november, men bakgrunden till samtalet är veterligen att det funnits en ömsesidig önskan att diskutera asylpolitiken.

Bland annat Björn Vikström, biskop i Borgå stift, hoppas på att kunna diskutera tonen i asylpolitiken överlag. I en kolumn för HS i lördags kritiserade Vikström den finländska asylpolitiken för att den ser ut att ge finländares människovärde större tyngd än andra medborgares, och applåderade både individer och församlingar som visat gästfrihet åt nödställda.

– Vi vill gärna diskutera asylpolitiken med henne, säger Vikström, som på måndagen var på väg till biskopsmötet i Åbo.

Däremot anser han inte att det skulle ha varit uttalat att mötet ska diskutera just kyrkornas tradition att ge fristad. Den linje Vikström har förmedlat till församlingarna är att lyssna på samvetet och handla öppet.

– Kyrkoasyl är inte ett juridiskt begrepp, eller något som kan garantera att man inte kan bli hämtad av myndigheterna. Jag har sagt till församlingarna att handla öppet, säger Vikström och understryker att det inte handlar om att motarbeta myndigheter, utan om att hjälpa dem som ber om hjälp.

Enskilda församlingar har beslutat att erbjuda också nödinkvartering.

– I sådana frågor gäller det att från fall till fall överväga om man upplever en orättvisa i det som sker, och en farlig situation i att en människa ska sändas tillbaka. Man lyssnar på sitt samvete, säger Vikström.

En undersökning gjord av Kyrkans forskningscentral i våras visar att var tionde församling i Finland erbjudit nödinkvartering åt asylsökande. Det har ändå varit bara en liten del av all den hjälp som församlingarna bidragit med.

Av 400 församlingar som svarat på enkäten har nittio procent erbjudit någon form av hjälp till asylsökande under fjolåret, de flesta av dem genom att samla in kollekt eller kläder, bjuda på mat eller verksamhet. Några tiotal församlingar har erbjudit logi, de flesta av dem i städerna.

Ärkebiskop Kari Mäkinen har tidigare sagt att kyrkan är förberedd på att fler kommer att be om hjälp då asylsökande får negativa besked också från förvaltningsdomstolen.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03