Risikko: Nolltolerans mot hatretorik, våld och rasism

Bild: Heikki Saukkomaa

Det måste vara nolltolerans mot hatretorik, våld och rasism. Det anser inrikesminister Paula Risikko (Saml), som i dag gav polisledningen i uppdrag att snabbt förbereda verksamhetsmodeller för att effektivare kunna ingripa i hatretorik.

Samarbetet mellan grupper som jobbar mot, undersöker och förebygger hatretorik ska bli tätare och nätpolisens resurser ökas, uppger Risikko.

Tillsammans med Justitieministeriet ska man också utreda om det behövs ny lagstiftning. Enligt Risikko är dagens lagar splittrade. Det verkar vara svårt att med stöd av lagarna ingripa mot hatretorik och utreda vem som står bakom den samt motivet för den.

– Det största problemet med hatretorik är att det på lång sikt är det första steget mot våld. Trots att våld kanske inte är det personliga syftet hos dem som sprider hatretorik kan en ökad motsättning leda till det, säger Risikko.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning