Risikko: Experter i psykiatri kunde hjälpa nätpolisen

Inrikesminister Paula Risikko anser att det största hotet mot den inre säkerheten är utslagning. Bild: Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Inrikesminister Paula Risikko (Saml) tror att nätpolisen kunde dra nytta av att samarbeta tillsammans med experter i psykiatri.

Risikko säger att hon har diskuterat samarbete inom virtualvärlden tillsammans med Centralkriminalpolisen.

Samarbetet kunde ta sig i uttryck till exempel genom konsultation eller så att nätpolisen skulle få experter som arbetspar. Då ministern talade om psykiatrisk och psykologisk expertis menade hon inte enbart läkare och psykologer utan till exempel sjukskötare som är specialiserade på psykiatri.

– I de kommande landskapen kan folk inom social- och hälsovården och poliser också samarbeta i virtualvärlden, sade Risikko då hon gästade föreningen för kriminalreportrar på tisdagen.

Ministern sade också att man på nytt måste utvärdera antalet poliser och gränsbevakningsanställda i landet. Risikko anser att det måste vara möjligt att ha minst 7 200 poliser i landet medan det i redogörelsen för den inre säkerheten talades om ungefär 7 000.

– Vi kan inte riktigt sänka antalet från vad det är i dag, sade Risikko.

Risikko anser att det största hotet mot den inre säkerheten är utslagning. Hon påminde att ett jobb eller en studieplats inte hjälper dem som blivit så marginaliserade att de inte längre orkar med någonting. Då finns det också en risk för att de hamnar in på brottslig bana.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning