Rinne: Vasa får omfattande jour om SDP blir statsministerparti

Vasa centralsjukhus. Bild: SPT / Ari Sundberg

SDP:s ordförande Antti Rinne håller fast vid sitt tidigare löfte om att Vasa får omfattande jour om SDP är statsministerparti i nästa regering.

– Näringslivets behov är sådant att Vasa absolut behöver ett sjukhus med omfattande jour. Svenska språket och att kunna få service på modersmålsnivå är så viktigt att jag håller fast vid det jag sagt tidigare. Det räcker inte med skolsvenska, säger Antti Rinne till SPT på torsdagen.

Frågan om Vasa centralsjukhus (VCS) och omfattande jour lyftes upp på dagordningen efter att regeringen i förra veckan meddelade att beredningen av vårdreformen avbryts och regeringen avgår.

Riksdagens social- och hälsovårdsutskott röstade på sitt sammanträde på onsdagen om att Vasa centralsjukhus (VCS) inte ska bli det trettonde sjukhuset med omfattande jour.

Rösterna föll 10-7 mot att ge sjukhuset omfattande jour. Utskottet godkände samtidigt en kläm som förpliktar nästa regering att undersöka frågan om omfattande jour för Vasa på nytt. Utskottet formulerar ett betänkande för plenum på torsdag morgon.

Rinne säger att frågan om sjukhus med omfattande jour behöver ses över även på riksplanet.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46