Rinne: "Världsförbättrarna" är framtidens vinnare – också ekonomiskt

Statsminister Antti Rinne (SDP) och Centralhandelskammarens vd Juho Romakkaniemi i samspråk vid Stora skattedagen på onsdagen. Bild: Vesa Moilanen/Lehtikuva

Förr talades föraktfullt om "världsförbättrarna", men medvetenheten om klimatförändringen har fått många att ändra åsikt, konstaterar statsminister Antti Rinne (SDP).

Stabilitet och förutsägbarhet. Det är vad Centralhandelskammarens vd Juho Romakkaniemi önskar sig av regeringen för företagens räkning. Centralhandelskammaren är en organisation som jobbar för att främja förutsättningarna för det finländska näringslivet.

– Regeringen Rinne gör goda framtidsinvesteringar, till exempel i kunnande och infrastruktur, vilket skapar potential för framtida tillväxt. Men för att den ska realiseras måste företagen investera, och för det krävs förutsägbarhet och en omgivning som uppmuntrar till investeringar, sade Romakkaniemi, när han öppnade Centralhandelskammarens årliga skattedag på onsdagen.

Statsminister Antti Rinne (SDP), som var inbjuden för att redogöra för regeringens ekonomiska politik, hänvisade till sitt möte med Google-vd:n Sundar Pichai nyligen, där denne beskrev Finland som ett starkt, förutsägbart land med välutbildad befolkning, och ett land som är säkert att investera i.

– Det här är orsaken till att Google de senaste åren har investerat 2 miljarder euro, när det senaste investeringsbeslutet värt 600 miljoner euro är inräknat. Och jag tror att det kommer mer, säger Rinne.

Hållbarhet är ledstjärnan

Han betonar att regeringens skattepolitik, liksom all dess övriga politik, baserar sig på tanken om hållbar utveckling.

– Finland och de övriga nordiska välfärdsstaterna har för länge sedan kommit till insikt om att social och ekonomisk hållbarhet inte utesluter varandra, utan är två sidor av samma mynt. Utifrån den insikten har vi byggt världens bäst fungerande samhällsmodell. Den har inte föråldrats, utan är mer aktuell än någonsin. Ekonomisk hållbarhet är inte möjlig utan social och ekologisk hållbarhet, varken nu eller i framtiden.

Hänvisande till klimatförändringen konstaterar Rinne att begreppet "världsförbättrare" ännu för några år sedan användes i nedsättande ton. Han säger att många ändrat åsikt.

– "Världsförbättrarna" är de som kommer att lyckas i framtiden, också ekonomiskt.

Innovationer ger välfärd

Statsministern berättar om sitt besök vid universitetet i Villmanstrand nyligen där han fick ta del av det kunnande som finns inom teknologi för insamling av koldioxid som finns där.

– Om vi kan sådana här saker betyder det att Finland håller på att bygga upp ny industri i världsklass som bekämpar klimatförändringen. Vi kan vara innovativa och ta fram lösningar för mänsklighetens största utmaningar, vilket samtidigt ger oss ekonomisk nytta och välfärd.

Rinne säger att regeringens strävan efter att minska inkomstklyftorna och förbättra låginkomsttagarnas ställning gynnar hela samhället. Han framhåller gärna att den sittande regeringen nu åter satsar på utbildning.

– Vi tror på att satsningen på att öka kunnandet är mycket viktig för den ekonomiska tillväxten.

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning