Rinne: Synen på välfärdsstaten viktigast om SDP får bilda regering

– Oavsett vilka som sitter med då nästa regeringsprogram gör upp, är det viktigt att man lyckas skapa ett ömsesidigt förtroende, att man är överens om de stora linjerna och att man kan lita på varandra, säger SDP:s ordförande Antti Rinne. Ett parti som Rinne säger att SDP har mycket gemensamt med är Vänsterförbundet. Till höger Vänsterförbundets ordförande Li Andersson. Bild: Lehtikuva/Roni Rekomaa

Om SDP blir största parti och regeringssonderare efter nästa riksdagsval ser partiordförande Antti Rinne det som viktigast att de andra partierna som tar plats i regeringen har en samsyn om välfärdsstaten.

– Skiljelinjerna i politiken i dag går mellan nyliberaler som vill att marknadskrafterna härskar, i det ena lägret och försvararna av välfärdsstaten i det andra lägret. Vi ser också en indelning i konservatism och liberalism. Om man med vänstern avser den gruppering som försvarar välfärdsstaten, ser jag att vi definitivt behöver få till stånd en sådan regering efter valet.

Så kommenterar SDP:s ordförande Antti Rinne professorn i allmän statslära, Åsa von Schoultz uttalande om att det finns utrymme för en tydlig vänsterregering efter nästa val.

– I decennier har vi byggt den nordiska välfärdsstaten med utgångspunkten att alla ska få vara delaktiga. Men Samlingspartiet och statsminister Juha Sipilä (C) har introducerat en skadlig marknadslogik. Efter valet behöver vi en regering som ser till att välfärdsstaten återigen kommer till heders.

Går det redan att avskriva vissa partier ifall era mål inte kan förverkligas med dem?

– Precis som hittills under den nuvarande grundlagen ställer regeringssonderaren vissa frågor till de andra partierna och deras svar dikterar vilka det är möjligt att förhandla vidare med. Om SDP blir störst i riksdagsvalet och det parti som ställer frågorna, kommer vi definitivt att fråga hur välfärdsstaten ska tryggas och hur ojämlikheten ska motverkas, säger Rinne och fortsätter med en kort analys av de andra partierna:

– Med Vänsterförbundet har vi mycket gemensamt i många frågor och också med De gröna, men det partiet är delat: Det finns en del marknadstrogna i De gröna vid sidan om välfärdsstatens försvarare.

Rinne säger att även Samlingspartiet är delat och har av vardera sorten: personer som tror på välfärdsstaten, men även hårdnackade nyliberaler som vill att marknadskrafterna styr överallt, inklusive på arbetsmarknaden.

– I Centern finns det en tradition av att ta hand om alla, men under Juha Sipiläs ledning har marknadstänkandet varit förhärskande.

Kristdemokraterna betecknar Rinne som delat men klassificerar KD som ett högerparti. SFP kallar han ett liberalt högerparti och Sannfinländarna och Blå framtid låter han bli att räkna upp.

– Utmaningarna är många om man vill få ihop en stark regering som är redo att utveckla välfärdsstaten och inte urholka den genom att låta marknadskrafterna ta över.

Hur låter tanken om en minoritetsregering eller en majoritetsregering med bara en liten majoritet?

– Under slutet av förra valperioden fick jag pröva på att vara vice statsminister i en regering med mycket knapp majoritet och det var inte njutbart. En situation där ett parti har veto inom regeringen är ingen bra sits. Jag har grubblat mycket över hur man skulle få till stånd ett äkta förtroende inom regeringen, säger Rinne och fortsätter:

– Se bara hur svårt den nuvarande regeringen har att komma överens trots att partiledarna bedyrade att de litade på varandra då regeringen tillträdde.

– Oavsett vilka som sitter med då nästa regeringsprogram gör upp, är det viktigt att man lyckas skapa ett ömsesidigt förtroende, att man är överens om de stora linjerna och att man kan lita på varandra.

– Det kan inte vara så att SDP missnöjt går in i en regering, må det sedan vara tillsammans med något större eller med något mindre parti.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03