Rinne: I en vecka tänker vi kreativt – sen slår vi fast prislappen

I en vecka är det fritt fram för regeringsförhandlarna att planera som de vill – sen kommer de ekonomiska realiteterna emot, säger Rinne. Bild: Markku Ulander/Lehtikuva

– Om man tänker sig att vi springer ett tio kilometers lopp så har vi nu kommit 1500 meter, säger Rinne om hur tidtabellen i regeringsförhandlingarna gått framåt. Men den svåra armbrytningen ligger ännu framöver.

Regeringsförhandlingarna där Socialdemokraterna, Centern, De gröna, Vänsterförbundet och SFP deltar är inne på tredje dagen.

– Det ser bra ut. Under den här veckan får vi en klar lägesbild och nästa vecka sätter vi konkret i gång och diskuterar mål och metoder, sade regeringsbildaren, SDP:s ordförande Antti Rinne.

Han bedömer att det ännu är en lätt fas då man diskuterar frågorna utgående från fakta och lägesbild.

– Vi är eniga om lägesbilden. Överläggningarna kan bli annorlunda senare då vi börjar tala om metoder och politiska mål. Då måste vi börja jämka, säger Rinne.

Då ska man också slå fast de finansiella ramarna. Rinnes avsikt är att man ännu i början av nästa vecka ska diskutera saker utan att låta de ekonomiska ramarna begränsa kreativiteten. Men om en vecka slår man fast prislappen och i och med det kommer de ekonomiska realiteterna emot. Då försvåras förhandlingarna och partierna börjar bryta arm om vad som är viktigast för dem.

– Alla är också nu medvetna om att det finns ekonomiska gränser, men vi har ännu inte bestämt siffrorna, eftersom tanken är att få fram alla tänkbara idéer.

– Det finns också prislappar på dem, men vilken hela den finansiella ramen är och vad som ryms med i den slår vi fast sedan.

När fredagens diskussioner led mot sitt slut bedömde Rinne att man än så länge hållit sig inom tidtabellen.

– Om man säger att vi ska löpa ett tio kilometers lopp så har vi nu kommit framåt 1500 meter.

Andersson: En hel del meningsskiljaktigheter

Vänsterförbundets ordförande Li Andersson säger att de partier som är med och förhandlar har en ganska liknande syn när det gäller utbildning, omsorg och hur man ska stärka social- och hälsovårdstjänsterna i synnerhet när det gäller äldreomsorgen.

– Det finns också frågor där det finns en hel del meningsskiljaktigheter, men jag vill inte gå in närmare på det eftersom vi ännu inte har kommit så långt, säger Andersson.

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning