Rinne: Att kunna svenska hör till allmänbildningen

Partiordförande Antti Rinne fick inleda den allmänpolitiska debatten vid FSD:s kongress i Borgå på lördagen. Bild: SPT/Ari Sundberg

Miljöpolitik och utbildningsfrågor dominerade då Antti Rinne inledde den allmänpolitiska debatten på Finlands svenska socialdemokraters (FSD) kongress.

– Alla fakta finns, det handlar endast om att det behövs politisk vilja för att mänskligheten ska få bukt på miljöproblemen, säger partiordförande Antti Rinne (SDP) vid FSD:s partikongress på lördagen.

Rinne inledde den allmänpolitiska debatten i Lyceiparkens skola i Borgå med att upprätthålla sig länge vid två av de områden som kan förväntas bli viktiga teman i kommande val: miljön och utbildningen.

Han konstaterar att det finns en gemensam förståelse över hela världen bland politiker, forskare och medborgare att miljöfrågan är ytterst viktig.

Rinne säger att politiker inte ska låtsas som om de inte har möjligheter eller makt att fatta de nödvändiga besluten.

– Vi har fått den här planeten till låns av våra barn och av kommande generationer, säger Rinne och konstaterar att målen är satta.

– Uppvärmningen av klimatet måste fås att stanna vid högst 1,5 grader. Finland måste vara koldioxidneutralt före 2035.

Rinne säger att Europeiska unionen bör ta ett klart ledarskap i kampen mot klimatförändringen, och att Finland bör ta en synligare roll som ledare i unionen.

– Vår plats är i EU:s första rad – inte i hörnet längst bak.

Finlands utsläpp löser inte klimatförändringen, säger Rinne, men det handlar om att statuera exempel.

– Då mina barnbarn är vuxna vill jag hellre svara på frågan: "hur lyckades ni lösa utmaningarna?", än på frågan": varför gjorde ni ingenting?"

Satsningar på forskning och utbildning

Partiordförande Antti Rinne fyllde år på lördagen och uppvaktades med sång av delegaterna vid FSD:s partikongress i Borgå. Sångledare var riksdagsledamot Bild: SPT/Ari Sundberg

Rinne räknar upp de satsningar som hör den socialdemokratiska framtiden till: investeringar på utbildning och arbetsliv, förbättringar i låg- och medelinkomsttagarnas vardag och utkomst, slopade nedskärningar av semesterpengen, stabilitet och förutsägbarhet på arbetsmarknaden, indexhöjningar för pensioner och utkomststöd, förbättringar i de studerandes och de arbetslösas ställning och satsningar på finländares kunnande.

Vad allt detta betyder konkret framkommer endast till den del som handlar om partiets syn på forskningsanslagen.

– För det första bör vi stärka resurserna till grundforskningen. För det andra krävs ytterligare satsningar på den tillämpade forskningen, produktutvecklingen och innovationsverksamheten. För det tredje ska vi bygga upp det finländska vetenskapliga samfundet så att det blir internationellt lockande.

Rinne konstaterar att dessa områden utgör centrala framgångsfaktorer för landet.

– Kunnande är lika med framgångsrika finländare, ett framgångsrikt Finland.

Han fortsätter med att konstatera att det även behövs flexibla skoldagar, en förlängd läroplikt till det andra stadiet, och fler satsningar på livslångt lärande.

– Utan dessa framtidsinvesteringar klarar vi oss inte i tider av artificiell intelligens och plattformsekonomi, säger Rinne.

Han vill även se ett europeiskt superuniversitet där man utvecklar det europeiska utbildnings-, forskar- och forskningsutbytet.

Betonar svenskan

Under den allmänpolitiska debatten på kongressen dyker frågan om det svenska språkets ställning upp i flera inlägg. Ämnet är inte obekant för partiordförande Rinne.

– Jag anser att det hör till allmänbildningen att lära sig nationalspråken, säger han och efterlyser ett samarbete mellan alla partier i arbetet för den svenska befolkningsgruppens rättigheter.

Rinne upprepar också att SDP fortsätter att arbeta för att Vasa Centralsjukhus ska få status som sjukhus med full jour.

FSD:s kongress i Borgå pågår fram till söndag.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning