Ringen är en del av världsarvet och ska ses i sin helhet men fungerar också i förkortad form

Sexton timmar opera skulle inte vara värt någonting om det inte samtidigt var ett gastkramande drama som utspelade sig och om inte Ringen markerade en verklig milstolpe i operahistorien.

Om någon verkligen ville förverkliga den skvattgalna idén att rista i sten en kanon (förteckning över klassiker) med musik som hör till världsarvet, skulle ganska många och höga röster troligtvis höja...