Ring I-sträcka renoveras från och med november: "Byggandet av Spårjokern skyndar på förnyandet av livlig väg"

Spårjokern kör över Ring I på en fantombild av det tilltänkta bygget. Bild: Fantombild

Ring I förnyas på sträckan mellan Otnäs och Alberga. Byggandet av Spårjokern är en av de största orsakerna till ombygget.

Ring I mellan Otnäs och Alberga byggs om. Arbetet med att bygga om en del av Finlands livligaste väg inleds i oktober och pågår till och med slutet av 2021.

– Den största orsaken till ombygget är givetvis Spårjokern, men tanken är också att förbättra bullerskydden och ta bort korsningar från Ring I. Också vattenledningar längs Ring I förnyas. Korsningarna vid Bruksstrandsvägen och Kronoborgsvägen försvinner och nästa sommar är det Torvmossvägens tur, säger projektchef Jarmo Nirhamo på Trafikledsverket.

I framtiden kör man upp på ramper och över broar för att nå områden som finns på bägge sidor om Ring I. Kostnaderna för ombygget uppgår till 30 miljoner euro och Esbo stad finansierar en tredjedel av kostnaderna. Ombygget betyder också ändringar i kollektivtrafiken för de busslinjer som kör längs Ring I. Helsingforsregionens trafik ska inom kort informera om förändringarna.

– Vi räknar med att det blir ungefär två sprängningar per dag, men vi kommer kontinuerligt att informera om sprängningarna som beräknas börja i november. Sprängningarna utför vi utanför rusningstider. Några massiva sprängningar kan vi ändå inte göra, säger Timo Laitinen från entreprenören GRK Infra.

Mer information om ombyggnaden på https://vayla.fi/keha-i-laajalahti

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning