Riktigt gamla människor är sällan rädda för döden

Som jag ser det finns det också en kategori av individer som betalar ett för högt pris för det gemensamma bästa, nämligen riktigt gamla människor på äldreboenden som nu inte får träffa sina närmaste.

Om man som jag för i skrivande stund mindre än två månader sen har gett ut en bok med undertiteln Essäer om samtiden kan det kännas som en chock att samtiden förändrades så radikalt i samma stund som...