Riktig empati förutsätter beredskap till handling

Man vill ha naturvetenskapliga modeller för empati. Det har att göra med allt större krav på kostnadseffektivitet inom vården och ett minskat intresse för samhälleliga och etiska aspekter.

Jag ramlar in på en sajt som heter SalesLounge och läser: "För att kunna bygga hållbara relationer i såväl arbetslivet som privatlivet är det viktigt att förstå vikten av att vara empatisk. Det kan va...