Rikta revolten rätt!



Fåna er inte med att rikta er revolt mot restriktioner och införda begränsningar.

Susanna Ginman riktar sig i sin ledare (HBL 21.3) i hög grad till oss, vi över 70 år, vi som hör till rockens, jeansens och ungdomsrevoltens generation. Vi som ville göra världen bättre. 
Jag undertecknar, och stöder allt hon där säger, och vill förmedla till oss; 
det är att välja mellan sunt förnuft – eller respektlöshet. Jag skulle vilja säga det än starkare; nu gäller det, än en gång, att visa solidaritet. Solidaritet med kampen mot coronaviruset, med ett samhälle som försöker organisera sig för att minska lidandet, solidaritet med hälsovården, och alla dem som jobbar där, kanske snart på bristningsgränsen för vad de orkar; solidaritet med det allmännas bästa, också på ett globalt plan – det var ju det vi sade oss kämpa för, också då.


Så fåna er inte med att rikta er revolt mot restriktioner och införda begränsningar, tycka att "fan, mig styr man inte", utan lär er grundsakerna i stället, fatta med förståndet situationen rätt, och rikta revoltberedskapen, som alltjämt dunkar i vårt blod, mot det den skall riktas; den globala faran med coronaviruset och inte mot dem som måste, och är bredda att ta sitt ansvar, och fatta svåra beslut, som vår regering. En regering som gör ett strålande arbete, som kanske är den bästa vi någonsin haft.


Jag har på Facebook satt in en bild av en Vietnamdemonstration som jag var med om. Med det har jag svarat på en "ungdomsbildutmaning" som går genom FB. Men samtidigt har jag med den velat säga att då svarade vi på en annan utmaning, på en utmaning för solidaritet med de förtryckta, och utsatta – och så bör vi svara också i dag!


Börje Mattsson
, Raseborg


Skapa din framtid vid Yrkeshögskolan Novia

Yrkeshögskolan Novia är en studerande- och arbetslivsnära entreprenörsmässig högskola med högklassig utbildning på fyra orter: Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Novia har ca 4000 studerande, och vi tog pulsen på några av dem. 19.3.2020 - 15.23

Mer läsning