Riksdagsvalet 2019

Vård och omsorg

Det är viktigt att tillgången till sjuk- och hälsovård på eget modersmål inom rimligt avstånd kan tryggas. Därför behövs bland annat Borgå sjukhus och Raseborgs sjukhus också i framtiden.

Det är viktigt att samhället kan garantera en god vård och omsorg för våra äldre. Var och en ska tryggt kunna bo hemma så länge man vill och kan. För den som inte längre kan bo hemma bör det finnas hemlika boendeformer till rimligt pris, som erbjuder trygghet, gemenskap och service.

Kvaliteten inom äldreomsorgen tryggas bäst genom att vi får fler händer inom vården. En personaldimensionering inskriven i lag hjälper till att garantera en tillräcklig personalstyrka. I dag är det tyvärr ofta svårt att rekrytera personal. Därför behövs åtgärder för att göra vårdbranschen mera attraktiv. Vi behöver satsningar på välbefinnande i arbetet och på att göra jobbet fysiskt mindre slitsamt. Vårdyrket måste bli ett attraktivt alternativ för unga som ska börja studera. Vi kommer alltid att behöva människor som vårdar och tar hand om andra människor.

Thomas Blomqvist, SFP, Nyland

Ge unga familjer sociala förmåner

Målet för familjepolitiken i Finland är att ge barnen en trygg och säker uppväxtmiljö. Under de senaste åren har tyngdpunkten varit att förena arbetet och familjen, stärka faderskap och trygga barnfamiljernas uppehälle. De familjepolitiska åtgärderna är främst ekonomiska: bidrag, tjänster och familjeledigheter.

Småbarnsföräldrarna i Finland vill ha större flexibilitet i familjeledigheterna för att bättre kombinera arbete och familj. Den så kallade 6+6+6-modellen skulle vara en godtagbar modell för föräldraledigheten och skulle märkbart förbättra mammornas ställning på arbetsmarknaden och pappornas möjligheter till föräldraledighet.

Man borde också sträva efter att eleverna i skolklasserna 1–6 kunde delta i eftis- eller annan ledd verksamhet under skolledigheterna.

Höj till exempel åldersgränsen för den tillfälliga vårdledigheten för vård av sjukt barn från nuvarande tio år fram tills det att barnet fyller 13 år. Ge unga familjer sociala förmåner som lockar till att man vågar bilda familjer.

Helena Lesch-Saarinen, SFP, Nyland

Vägarna måste fås i skick!

Nu när våren är här måste vi igen konstatera att våra landsvägar är i uselt skick.

De dåliga vägarna orsakar stora utmaningar med tanke på trafiksäkerheten och de inverkar negativt på näringslivets vilja att investera och utveckla sin verksamhet.

Vår reparationsskuld på landsvägarna är för tillfället kring 2,5–3 miljarder euro, vilket inte är hållbart. För tillfället finns det enbart anslag för att göra akuta reparationer längs med huvudvägarna – det finns inte anslag för vägreparationer längs med de mindre vägarna. Det här måste vi få en ändring på.

Vi måste se till att nästa regering ökar resurserna till vägreparationer och att nya modeller för finansiering av vägreparationer utarbetas. Vi i Västnyland, och hela regionens utveckling, är i behov av fungerande och säkra vägar. Nu har vi blivit utanför alla större investeringar, och det kan vi inte längre acceptera.

Man planerar för tillfället nya stora infrastrukturprojekt i miljardklassen i vårt land. Jag anser att vi först måste ta vara på det vi har innan vi bygger nytt. Vi får annars ännu större utmaningar med underhållet i framtiden.

Nu behövs det krafttag för att säkerställa att man kan röra sig smidigt och tryggt längs landsvägarna i Finland. Det gynnar hela landet!

Henrik Wickström, SFP, Nyland

Ett välkomnande Finland

Under den gångna regeringsperioden kom rekordmånga asylsökande 2015 till Finland, över 30 000 personer. Det motsvarar vad den totala invandringen är nu (cirka 30 000 personer varav arbetskraftsinvandring cirka 25 000).

Efter 2015 har saker gått väldigt fel. Vi har sett ett politiserande av asylansökningar där beslut förefaller vara helt godtyckligt tagna. Migri, den ansvariga myndigheten, verkar fatta beslut under politisk styrning som inte grundar sig på sakliga argument.

SFP vill öka antalet kvotflyktingar Finland tar emot från 750 personer till 2 500. SFP står för en human och rättvis behandling av alla människor, där allas rätt till asyl prövas på saklig grund. Vi har inte råd att låta människor falla utanför systemet, därför har alla rätt till grundläggande hälsovård, också så kallade papperslösa. Vi vill se ett välkomnande Finland. Vår invandringspolitik bygger på medmänsklighet och solidaritet. Vår integrationspolitik bygger på fyra pelare; språk, jobb, utbildning och gemenskap.

Fredrika Åkerö, SFP, Nyland

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning