Riksdagsutskott i storgräl om vårdreformens tidtabell

Social- och hälsovårdsutskottet. Bild: SPT/Ar Sundberg

Social- och hälsovårdsutskottets möte på torsdagen slutade i gräl efter att man inte kunde komma överens om tidtabellen för behandlingen av vårdreformen.

Stämningen i Riksdagshuset är spänd. Social- och hälsovårdsutskottet lyckades inte på torsdagens möte komma överens om huruvida man ska fortsätta arbetet med vårdreformens lagar också under första veckan i juli. Mötet urartade i ett gräl om vilket ett flertal medier vittnar om. Enligt Helsingin Sanomat hördes grälet ut i korridoren utanför utskottets mötesrum.

Den klyfta som uppstått i utskottet går mellan regeringspartiernas och oppositionspartiernas riksdagsledamöter där de förra vill fortsätta arbetet medan de senare är beredda att ta sommaruppehåll tillsammans med resten av riksdagen.

Enligt uppgifter i flera medier avbröt utskottets ordförande Krista Kiuru (SDP) mötet trots att det fanns ett förslag som fått understöd om att man skulle rösta om tidtabellen för utskottets arbete med valfrihetslagen. Utskottets vice ordförande Hannakaisa Heikkinen (C) sade efter mötet att man bör fundera på om utskottet alls är funktionsdugligt längre.

Utskottet kan vid behov begära riksdagens presidium om hjälp. Presidiets uppgift är bland annat att se till att riksdagens arbete löper.

Arbetet med vårdreformens olika delar har varit intensivt och kravet på riksdagsledamöterna att komma vidare i beredningsarbetet är osedvanligt hårt, vittnar ett flertal källor som SPT talat med.

Den hårdaste pressen ligger på social- och hälsovårdutskottet. Utskottet förväntas nu att i rask takt ge ett utlåtande om förslaget till lag om valfrihet i vården. Lagförslaget prickades på många punkter av grundlagsutskottet i början av juni och regeringen gav sina förslag till ändringar i veckan. Efter att social- och hälsovårdsutskottet behandlat lagförslaget ska det behandlas ytterligare en gång av grundlagsutskottet innan den kan föras till plenum för beslut.

I ett pressmeddelande på torsdagen skriver Svenska folkpartiets ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson att man nu behöver lugna ner sig och hitta tillbaka till ett konstruktivt diskussionsklimat. Henriksson skriver att social- och hälsovårdsutskott måste få ta den tid utskottet behöver.

– Tyvärr förefaller det som att statsministerns uttalande om att social- och hälsovårdsutskottets betänkande borde bli färdigt i juli för att vårdreformen inte ska skjutas upp till 2021 har påverkat situationen så att ledamöter i utskottet upplever sig pressade av regeringen. Det är mycket olyckligt, skriver Henriksson.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03