Riksdagsledamöterna deltar flitigt i utskottsarbetet – framtidsutskottet drabbas av flest frånvaron

Social- och hälsovårdsutskottets möte i riksdagen den 18 juni. Bild: Lehtikuva/Mikko Stig

Framtidsutskottet har flest frånvaron av alla riksdagens 16 utskott. Bäst deltar riksdagsledamöterna i kulturutskottet som bland annat ansvarar för utbildningsfrågor.

Bland annat det visar en kartläggning som Helsingin Sanomat (HS) publicerade på måndagen. HS har gått igenom hur ofta var och en av de 200 riksdagsledamöterna är borta från de utskott de arbetar i och har räknat ut ett procenttal frånvaron för varje utskott och varje riksdagsledamot.

Kvinnornas totala frånvaroprocent är 14 och männens 16,5. Flest frånvaron drabbas framtidsutskottet av. Där är frånvaroprocenten 27. Flitigast deltar man i kulturutskottet där frånvaroprocenten är 10,3.

HS skriver att framtidsutskottet drabbas hårdast eftersom man där sällan behandlar lagförslag. Utskottet har snarare karaktären av riksdagens interna tankesmedja.

Orsaker till frånvaron kan vara sjukdom eller andra uppdrag som sammanfaller med utskottsmöten. Genomgången visar också att det inte är ovanligt att ledamöter endast deltar i inledningen av ett möte för att bli antecknade som närvarande. Helsingin Sanomat gör dock bedömningen att riksdagsledamöterna deltar rätt aktivt i utskottsarbetet.

Arbetet i utskotten är en av riksdagsledamotens viktigaste uppgifter. Det är i utskotten som lagförslag detaljgranskas och bearbetas innan de förs till plenum för att godkännas.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46