Riksdagsledamöter utmanar regeringen om kontroversiell translag

Eniga riksdagsledamöter. Riksdagsledamöternas HBTIQ-nätverk ordnade en frågetimme med anledning av Helsingfors Pridevecka. Ledamöterna var eniga om att translagen bör förnyas. Bild: Evy Nickström

Finland har fått kritik för sin nuvarande translag också på internationellt håll. Trots det har regeringen inte gjort ett dyft för att förnya lagen. Nu har en lagmotion om translagen överlämnats.

För att en transperson rent juridiskt ska kunna fastställa sitt kön måste hen genomgå en läkarundersökning, vara ogift och steriliserad eller av annan orsak vara utan fortplantningsförmåga. Det här innebär i praktiken att transpersoner tvingas till sterilisering för att kunna korrigera sitt kön juridiskt.

– Det är problematiskt att man i dagens Finland kräver sterilisering av en specifik folkgrupp, säger föreningen för sexuellt likaberättigande Setas generalsekreterare Kerttu Tarjamo.

Steriliseringen kan också ses som ett ifrågasättande av transpersoners kompetens som föräldrar.

Bestämmelsen om sterilisering i den finska translagen har också fått kritik av internationella människorättsorgan. I Europarådets senaste rapport om förseelser mot mänskliga rättigheter i Finland och i den senaste landsspecifika rapporten av FN:s antitortyrkommitté nämns frågan.

– Translagen utgår inte från individers självbestämmanderätt. Processen för att få den diagnos som lagen i dag kräver för juridisk könskorrigering kan ta flera år, säger Kerttu Tarjamo. I värsta fall kan läkaren ge avslag.

Samarbete över partigränserna för ny lag

Riksdagsledamot Silvia Modig har gjort en lagmotion om en förändring av steriliseringsparagrafen i translagen. Lagmotionen, som 85 riksdagsledamöter från alla riksdagspartier utom Sannfinländarna och Kristdemokraterna har undertecknat, överlämnades till riksdagen den 23 juni. En av riksdagsledamöterna som undertecknat motionen är Stefan Wallin.

– Hur väl vi behandlar våra minoriteter säger något om Finlands civilisationsgrad som land, säger riksdagsledamoten Stefan Wallin. Det här är en fråga om fundamentala mänskliga rättigheter. Det är bonus för hela samhället om transpersoners rättigheter tryggas, det drabbar inte någon annan.

Finland på efterkälken i Norden

I Norge och Danmark kan det juridiska könet bytas genom en anmälan till en befolkningsregistermyndighet. I Danmark tillämpas en betänketid på sex månader, men ingen läkarundersökning eller diagnos krävs vare sig i Norge eller i Danmark. Länderna kräver inte heller sterilisering av personen som önskar byta kön.

I Sverige och Island krävs att en läkare fastställer diagnosen transsexuell och att man levt som det kön man vill byta till. Men kravet om sterilisering har avskaffats i båda länderna. De självstyrande områdena Färöarna och Grönland omfattas inte av den danska lagstiftningen. På Färöarna krävs sterilisering genom kirurgi och för att få kirurgisk sterilisering krävs det att man är gift. På Grönland är rättsläget oklart. Norge är det enda nordiska landet där också minderåriga juridiskt kan byta kön.

– Att juridiskt kunna fastställa kön också för minderåriga skulle vara viktigt med tanke på den unga personens sociala ställning, säger Kerttu Tarjamo.

Genom att juridiskt byta kön skulle personen kunna få namn och personnummer som passar ihop med könsidentiteten, utan att behöva göra några medicinska ingrepp.

Just nu förbereds en ny translag på Island. Lagförslaget innefattar förslag om att man juridiskt ska kunna byta kön endast genom att göra en anmälan till befolkningsregistret, och att också minderåriga ska kunna byta kön. Samtidigt föreslås också att ett tredje juridiskt kön, X, ska införas för dem som varken identifierar sig som män eller kvinnor. I lagförslaget lyfts särskilt transpersoners självbestämmanderätt upp. Ugla Stefanía Kristjönudóttir Jónsdóttir som är medlem i den arbetsgrupp som förberett det nya lagförslaget på Island understryker självbestämmanderättens betydelse.

– Du borde själv ha rätten avgöra vem du är. Ingen annan borde ha makten att bestämma eller fastställa vem du är annat än du själv, säger Ugla Stefanía Kristjönudóttir Jónsdóttir.

Translagen eller lag om fastställande av transsexuella personers könstillhörighet är en lag som fastställer villkoren för hur könstillhörigheten fastställs och hur villkoren påverkar personens registrerade partnerskap/äktenskap.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Finland behöver Östersjön – vi kan och ska ännu rädda den

Mer läsning