Riksdagsledamöter olika inför lagen

De som stiftade lagen som kräver 5/6 majoritet av rösterna i riksdagen för att en ledamots åtalsimmunitet skall kunna hävas, har missat en allvarlig poäng.

Lägg namnet Juha Mäenpää på minnet, som den riksdagsledamot (Sannf) som med sitt rasistiska människo- och främlingsfientliga uttalande i plenum blottade en allvarlig brist i lagstiftningen. Sannfinländarna har med hjälp av några samlingspartister och kristdemokrater blockerat riksåklagarens möjligheter att väcka åtal mot honom för ett hattal inför landets lagstiftande församling. En vanlig hattalande gaphals till medborgare skulle inte kunna undgå åtal för samma ord.

De som stiftade lagen som kräver 5/6 majoritet av rösterna i riksdagen för att en ledamots åtalsimmunitet skall kunna hävas, har missat en allvarlig poäng. En ledamot i ett dominerande parti kan slänga ur sig snart sagt vilka rasistiska och främlingsfientliga påståenden som helst och komma undan med det. Skulle en ledamot i ett litet parti använda sig av samma förkastliga och lagstridiga språkbruk, har denna säkert inte samma möjlighet att slinka undan en rättslig prövning.

Inte ens inom den lagstiftande församlingen är alla lika inför lagen. Det väcker skrämmande perspektiv.

Jag vädjar till regeringen att den med det snaraste måtte utreda möjligheten att få en ändring av lagen på den här punkten.

Gitta Dahlberg Heikel, Helsingfors

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning