Riksdagsledamöter kräver svar om ersättning till fiskare för skarvarnas framfart – "Diskriminerande lagförslag"

Skarvar på Juckasgrynnan i Vasa i fjol. Bild: Ari Sundberg/SPT

Fyra riksdagsledamöter från kusten anser att Jord- och skogsbruksministeriet måste svara på deras fråga om skarvskador.

Riksdagsledamöterna Anders Norrback (SFP), Jari Myllykoski (V), Kristiina Salonen (SDP) och Peter Östman (KD) kräver att Jord- och skogsbruksministeriet kommenterar den pågående lagberedningen om ersättningarna som betalas för skador som orsakats av fredade djur.

"Vi vill fortsättningsvis få ett svar på hur Jord- och skogsbruksministeriet kommer att se till att yrkesfiskarna får ersättning för den skada som orsakas av skarvarna", säger riksdagsledamöterna i ett pressmeddelande.

De fyra ledamöterna lämnade in ett skriftligt spörsmål till ministeriet redan i slutet av förra året. Frågan skickades då vidare till Miljöministeriet, vilket ledamöterna anser är fel.

I lagberedningen ligger frågor som berör yrkesfiskarna helt klart på Jord- och skogsbruksministeriets bord, menar kvartetten.

"Lagförslaget är diskriminerande"

Riksdagsledamöterna anser att det lagutkast som presenterades i höstas inte beaktar de skador som den fredade skarven orsakar yrkesfisket.

"Lagförslaget om de ersättningar som betalas åt fiskerinäringen är diskriminerande. Detta skulle inte trygga en likvärdig behandling med jordbruks-, ren- och fiskodlingsnäringen", menar kvartetten.

Ledamöterna kräver att propositionsutkastet ändras.

De hänvisar till att det finns omfattande forskning om skarvarnas negativa påverkan på fisket, och till att även Österbottens förbund, Finlands Yrkesfiskarförbund, Centralförbundet för Fiskerihushållning och Finlands Fiskodlarförbund anser att skarvskadorna måste kompenseras.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Närvårdare Pia Lemberg studerar vidare på läroavtal: ”Vård i livets slutskede ligger nära mitt hjärta”

Mer läsning