Riksdagsledamöter kräver investeringspengar för riksväg 3 mellan Vasa och Tammerfors

Riksdagsledamöter kräver pengar för väginvesteringar i budgeten för 2020. Bild: Carl-Anton Storbacka/SPT

Riksdagsledamöter och landskapsförbund vill se pengar för riksväg 3 i budgeten för 2020.

Riksdagsledamöterna i Vasa, Birkaland och Satakunta valkrets och landskapsförbunden i Österbotten, Södra Österbotten, Birkaland och Satakunta skriver i ett gemensamt ställningstagande att nästa års budget ska innehålla anslag för investeringar i riksväg 3.

Enligt ställningstagandet är trafiksäkerheten sämre än på Finlands andra riksvägar. Vägen skulle behöva investeringar på totalt 64 miljoner euro och vissa förbättringar anses brådskande.

Enligt ställningstagandet behövs också ökade personalresurser för vägplaneringen.

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning