Riksdagsledamöter efterlyser pengar till kustbanan

Bild: Antti Aimo-Koivisto

De västnyländska riksdagsledamöterna Thomas Blomqvist (SFP) och Maarit Feldt-Ranta (SDP) vill att staten ska reservera pengar för att börja planera en förbättring av kustbanan. De har tillsammans lämnat in en budgetmotion till riksdagen om ökade planeringsanslag.

– Kustbanan är utan tvekan en av de viktigaste delarna av infrastrukturen i södra Finland och en oersättlig livsnerv för kommunerna i västra Nyland. Därför måste det finnas pålitliga, effektiva och miljövänliga sätt att röra sig till och från regionen. Kustbanan är en viktig länk inte enbart mellan västra Nyland och metropolen, utan också mellan kommunerna i regionen, samt mellan Åboregionen och huvudstadsregionen, säger Feldt-Ranta i ett pressmeddelande.

– En viktig förbättringsåtgärd skulle vara att bygga dubbla spår på en del av sträckorna så att kapaciteten kunde ökas. Därtill behövs förbättringar på en del sträckor. Detta skulle möjliggöra fler tågturer och snabbare förbindelser. Därför behövs det nu en utredning om vilka förbättringar man bör göra på kustbanan och vad de kostar, så att man snabbt kan komma igång med förbättringsarbetena, säger Blomqvist.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning