Riksdagsledamoten kandiderar: Ilkka Kantola

Bild: LEHTIKUVA/HANDOUT/YLE

Ilkka Kantola, riksdagsledamot (SDP) och teologie doktor, född 1957.

1. Varför ställer du upp?

2. Är du redo axla nuvarande ärkebiskop Kari Mäkinens roll som en stark förebild för kyrkans gemensamma värderingar?

3. Vilken värdegrund representerar du?

4. Ska ärkebiskopen profilera sig på sociala medier?

5. Hur ska kyrkan blir relevant för de unga vuxna?

6. Vill du viga samkönade par?

7. Hur tycker du att kyrkan har reagerat på Metoo-debatten?

8. Hur tycker du att kyrkan och samhället har lyckats hantera flyktingvågen?

9. Tycker du att miljö- och klimatfrågor hör till kyrkan?

10. Hur fungerar kyrkans ledarskap, bra eller dåligt?

1. Jag blev ombedd att ställa upp. Jag är rädd att kyrkan kommer att marginaliseras efter Mäkinen avgång genom att distansera sig från samhällets diskussioner om värderingar och medlemmarnas etiska förväntningar. Som ärkebiskop skulle min uppgift vara att förenhetliga kyrkans gemenskap, men också att delta i den offentliga debatten.

2. Ärkebiskopen är alltmer kyrkans ansikte och röst. Ärkebiskopen måste kunna skapa visioner och inspirera, men också förmedla kyrkans gemensamma ställningstagande till allmänheten. Ärkebiskopen är ibland en solist, ofta en kapellmästare och ännu oftare kommunikationsavdelningens "talande huvud".

3. Jag är kristen, tror på Gud och ber. Jag matar mitt andliga liv genom psalmerna. Jag stöder humana värderingar och min världsuppfattning grundar sig på vetenskapen.

4. Ja.

5. Jag tror inte att det går att öka intresset märkbart genom ungdomskvoter. Det viktiga är att ge unga vuxna en möjlighet till en meningsfull verksamhet i kyrkan och församlingarna. Det kan vara idrott, musik, teater eller dans, men också volontärverksamhet under temat internationell solidaritet eller möten mellan kulturer, både i Finland och utomlands. Man borde ge unga vuxna ansvar, uppdrag, men också ekonomiska resurser utan krånglig byråkrati.

6. Jag önskar att kyrkan skulle göra det möjligt att viga samkönade par. När samhället har gett paren ett skydd i form av den nya äktenskapslagen, borde kyrkan ta efter. Trots det stöder jag inte de präster som går mot kyrkans nuvarande ståndpunkt och viger samkönade par.

7. Det är viktigt att det här beklagliga fenomenet har uppmärksammats. Problemet borde klargöras tydligt på församlingsnivå och förutsätter att det råder nolltolerans mot sexuella trakasserier. Det finns bevis på att diskussion redan minskar problemets omfattning. Vi borde också stödja offren, som inte har någon orsak att känna skam. Men man får inte tvinga någon att berätta om sina sorgliga erfarenheter för allmänheten.

8. Kyrkan och församlingarna har agerat exemplariskt genom att hjälpa medmänniskor i nöd. Det ekumeniska rådet i Finland ger i sin publikation Kirkkoturva klara anvisningar, där samarbete med myndigheterna betonas. Enskilda anställda har i vissa fall motsatt sig Enskilda anställda har i vissa fall motsatt sig myndigheter som har kommit för att utvisa asylsökande med tvång. Det är kriminaliserat och en form av civil olydnad. I en rättstat som Finland anser jag inte att kyrkan ska uppmuntra människor att agera mot myndigheterna. Riksdagen har skärpt utlänningslagen på ett sätt som enligt mig äventyrar de mänskliga rättigheterna.

9. Kyrkan bör predika om måttlighet och upprepa de kommande generationernas rätt till ett anständigt liv. Inom kyrkan har ett miljödiplom uppmuntrat församlingarna till att följa upp och utveckla sin verksamhet i en riktning som inte belastar naturen lika mycket. Det forskas i ekoteologi och genom telekommunikationens framsteg går det att minska på transportutsläppen.

10. Församlingsjobbet görs till stor del självständigt, men förutom utbildningen bär man med sig sin personliga övertygelse och tro. Det gör kyrkans arbetsgemenskap särpräglad och utmanar ledningen. Rättvisa är väsentligt för att man ska orka på arbetsplatsen och det är ledarens roll att skapa förutsättningar. Det handlar om arbetsfördelning och regelbundna utvecklingssamtal.

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning