Riksdagens utskott valde nya ordföranden: Huhtasaari leder utrikesutskottet, Harakka finansutskottet

Laura Huhtasaari (Sannf) valdes på torsdagen till ordförande för utrikesutskottet. Bild: Vesa Moilanen/Lehtikuva

Vid riksdagens plenum på torsdag utsågs medlemmarna i riksdagens utskott. Utskottens sammansättning och ordförandena för utskotten kan ännu ändras efter att regeringen har tillträtt.

Efter utskottsvalen kallade varje utskotts äldsta medlem sitt utskott till konstituerande möte för att bland annat välja ordförande och vice ordförande för utskottet.

När riksdagsledamöterna själva i en jämställdhetsutredning förra sommaren tillfrågades vilka utskott de anser vara mest prestigefyllda var svaret utrikesutskottet och finansutskottet, som behandlar budgetförslaget och skattefrågor. Laura Huhtasaari (Sannf) valdes på torsdagen till ordförande för utrikesutskottet medan ordförandeposten för finansutskottet gick till Timo Harakka (SDP).

De här personerna leder utskotten:

Stora utskottet: ordförande Outi Alanko-Kahiluoto (Gröna), I vice ordförande Jani Mäkelä (Sannf) ja II vice ordförande Risto Kalliorinne (VF)

Grundlagsutskottet: ordförande Maria Guzenina (SDP), vice ordförande Timo Heinonen (Saml)

Utrikesutskottet: ordförande Laura Huhtasaari (Sannf), vice ordförande Erkki Tuomioja (SDP)

Finansutskottet: ordförande Timo Harakka (SDP), vice ordförande Hannakaisa Heikkinen (C)

Revisionsutskottet: ordförande Maria Ohisalo (Gröna), vice ordförande Pia Viitanen (SDP)

Förvaltningsutskottet: ordförande Lulu Ranne (Sannf), vice ordförande Mari-Leena Talvitie (Saml)

Lagutskottet: ordförande Ville Tavio (Sannf), vice ordförande Sandra Bergqvist (SFP)

Kommunikationsutskottet: ordförande Katja Taimela (SDP), vice ordförande Markus Lohi (C)

Jord- och skogsbruksutskottet: ordförande Anne Kalmari (C) vice ordförande Teuvo Hakkarainen (Sannf)

Försvarsutskottet: ordförande Kalle Jokinen (Saml), vice ordförande Jari Ronkainen (Sannf)

Kulturutskottet: ordförande Mia Laiho (Saml), vice ordförande Jukka Gustafsson (SDP)

Social- och hälsovårdsutskottet: ordförande Hanna Kosonen (C), vice ordförande Pia Kauma (Saml)

Ekonomiutskottet: ordförande Jukka Kopra (Saml), vice ordförande Hannu Hoskonen (C)

Framtidsutskottet: ordförande Anna-Maja Henriksson (SFP) vice ordförande Bella Forsgrén (Gröna)

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet: ordförande Paavo Arhinmäki (VF), vice ordförande Tarja Filatov (SDP)

Miljöutskottet: ordförande Arto Pirttilahti (C), vice ordförande Inka Hopsu (Gröna)

Det nya underrättelsetillsynsutskottet återkommer grupperna till efter att regeringen är bildad.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning