Riksdagen ska ta ställning till medborgarinitiativ om torv

Det nuvarande regeringsprogrammet har som målsättning att halvera torvanvändningen fram till 2030. Bild: Timo Aalto/Lehtikuva

Medborgarinitiativet föreslår att man förbjuder användningen av torv som bränsle eller som råvara för bränsleproduktion från och med slutet av maj 2025.

Medborgarinitiativet om förbud mot energiutvinning av torv har fått tillräckligt med underskrifter för att lagförslaget ska behandlas i riksdagen.

Enligt förslaget skulle det bli förbjudet att använda torv som bränsle eller som råvara för bränsleproduktion från och med slutet av maj 2025. I praktiken skulle förändringen innebära en övergång till andra energikällor.

Däremot skulle det enligt medborgarinitiativet vara möjligt att frångå förbudet i fråga om produktion av el och värme om försörjningssäkerheten så kräver.

I regeringen Sanna Marins (SDP) regeringsprogram har man som målsättning att halvera torvanvändningen fram till 2030. I höstens budgetförhandlingar beslutade regeringen att höja torvskatten med 2,7 euro per megawattimme. Regeringsprogrammet fastslår även att Finland ska vara klimatneutralt 2035.

Syftet med medborgarinitiativet är att genomföra Finlands klimatmål. 50 000 underskrifter krävs för att medborgarinitiativ ska behandlas i riksdagen.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Diamanter är det ultimata vintageköpet

Mer läsning