Dramatisk omröstning, men starkölen kommer till matbutikerna – frågan om distansförsäljning fortfarande öppen

Centerpartisterna Niilo Keränen, Pekka Puska och Martti Talja har fingrarna på knapparna i riksdagens omröstning om alkohollagen. Bild: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Riksdagen röstade för att tillåta försäljningen av alkoholdrycker på upp till 5,5 volymprocent i matbutiken. Omröstningen blev dramatisk då social- och hälsovårdsutskottet inte var med på noterna. Till slut vann regeringens linje, men fortfarande återstår frågan om distansförsäljningen.

Det finns tre frågor som fyller pressläkaren på riksdagen: sexualitet, kärnkraft och alkohol. På fredagen var det alkoholen som lockade journalisterna, då röstade riksdagen om en liberalisering av alkoholpolitiken. När omröstningen var avgjord kraschade riksdagens internet för ett tag då den samlade presskåren ville se vem som hade röstat vad.

Omröstningen slutade med siffrorna 98 mot 94 för att alkoholdrycker med upp till 5,5 volymprocent alkohol ska få säljas i matbutiken. Dramatiken i omröstningen bestod av att social- och hälsovårdsutskottet på torsdagen kom med ett betänkande där man ansåg att procentgränsen inte skulle höjas. I den sista omröstningen stod utskottets betänkande mot riksdagsledamot Sari Sarkomaas (Saml) ändringsförslag som var i enlighet med regeringens linje.

Det är sällsynt att riksdagen röstar mot utskottets betänkande och därför sammankallades riksdagens stora utskott direkt efter omröstningen. Stora utskottet hade möjlighet att ändra på riksdagens beslut i efterskott. Efter tre omröstningar var det ändå klart att riksdagens beslut står kvar och regeringens linje segrar.

– Stora utskottet röstade 13–12. Det betyder att 5,5 volymprocent vinner, säger stora utskottets ordförande Anne-Mari Virolainen (Saml).

Därmed är den första behandlingen av den nya alkohollagen över. Lagen behandlas en andra gång i början av nästa vecka, men då är inga ändringsförslag längre tillåtna. Då handlar det om att godkänna eller förkasta lagen.

Höjningen delar åsikterna

Stefan Wallin (SFP) är tillfreds med riksdagens beslut att tillåta starköl i matbutikerna. Han röstade för höjningen, men poängterar att frågan inte är entydig. Det att det blivit så stor uppståndelse kring den nya alkohollagen visar tydligt på det här landets komplicerade relation till alkohol.

– Ingen kan förringa de problem och skador som alkoholen orsakar i Finland, men om man enbart tittar på skadeverkningarna så skulle vi aldrig ha släppt mellanölen fri 1969, aldrig liberaliserat alkohollagen före EU-medlemskapet 1995, och inte heller 2004 då vi lättade på importrestriktionerna. Då skulle vi ha ett mycket större problem med hembränning, smuggling och Estlandsimport, säger Wallin.

Wallin ser dagens lilla liberalisering som ett steg mot en normaliserad alkoholkultur i Finland. Han vägrar tro att finländarna skulle vara genetiskt odugliga att kunna hantera alkohol på samma sätt som man gör i Mellaneuropa.

– Jag är för en konsekvent, stegvis, men försiktig liberalisering av den ganska rigorösa lagstiftning som vi haft hittills, säger Wallin.

Li Andersson (VF) är däremot besviken.

– Personligen stödde jag inte höjningen av volymprocenten, eftersom det finns mycket forskning som visar att det kommer att leda till ökad alkoholförbrukning och därmed också ökade alkoholskador i samhället. Det har redan varit diskussioner i plenum om att vi nu måste få mera resurser till polisen och barnskyddet för att motverka skadorna av det här beslutet, säger Andersson.

Fortsatt oklarhet kring distansförsäljningen

Men det som Andersson ser som mest problematisk i fredagens beslut är ändå inte höjningen av volymprocenten, utan oklarheten kring distansförsäljningen.

– Tänker man alkoholpolitiskt eller ur folkhälsosynvinkel så är Alkos monopol en betydligt tyngre fråga än om man tillåter försäljning av fyrans öl i matbutiken. Det som omsorgsminister Annika Saarikko (C) nu måste göra är att bereda ett lagförslag som tydligt förbjuder distansförsäljningen så att det inte uppstår någon juridisk oklarhet om Alkos monopol, säger Andersson.

Frågan om distansförsäljningen har betraktats som en vinst för Samlingspartiet, som vill bryta Alkos monopol. I och med att distansförsäljningen inte entydigt förbjuds i den nya alkohollagen uppstår en gråzon där lagen inte ger någon råd.

I likhet med Andersson är Wallin inte förtjust i dylika gråzoner.

– Man ska inte syssla med sådan lagberedning som med flit lämnar en gråzon som sedan måste fyllas med Högsta förvaltningsdomstolens prejudikat. Har man en viss agenda så ska man säga det rakt ut. Jag tycker inte om hur man från regeringens sida försöker urholka Alkos monopolställning så att säga köksvägen. Vill man komma åt Alkos monopol så ska man säga det rakt ut, säger Wallin.

Personligen tycker han att så länge man betalar alla de skatter och acciser som hör till, är det inget problem att köpa lite vin från utländska vinbutiker på webben.

Nästa vecka höjs alkoholskatten

Simon Elo (Blå) är nöjd över att regeringens linje segrade. För honom handlar liberaliseringen av alkoholpolitiken om individens frihet att välja själv. Vad beträffar oklarheten kring distansförsäljningen vill han tona ner dess betydelse.

– Vi är på samma linje som till exempel Centern och vill utreda om det här beslutet innebär något som kan äventyra Alkos monopol. Men det är inte en så stor fråga att det hade varit värt att skjuta upp den här redan uppskjutna omröstningen ytterligare. Dessutom motsvarar den nya lagen den nuvarande på den här punkten, säger Elo.

Enligt honom är regeringens linje att Alkos monopol är en bra sak. Han ser inga tendenser inom regeringen att försöka krossa monopolet.

I och med att riksdagen godkände regeringens nya alkohollag kommer den nya alkoholskattelagen också att godkännas. Lagarna var kopplade till varandra så att om den första förkastas så förkastas även den andra.

Tanken är att när butikerna börjar sälja alkoholdrycker med upp till 5,5 volymprocent alkohol kommer konkurrensen mellan butikerna att leda till att konsumentpriserna på alkohol sjunker. Det skapar rum för en höjning av alkoholskatten, som ska leda till extra skatteintäkter på upp till 100 miljoner euro.

– Ändringen i alkoholskattelagen kommer att gå som planerat nu när 5,5 procent gått igenom, säger Elo.

Om den nya alkohollagen godkänns i andra behandlingen som väntat, så träder den i kraft den 1 januari 2018.

Artikeln har uppdaterats kl. 16.51.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning