Riksdagen kräver tydligare kriminalisering av könsstympning

Riksdagen förutsätter att regeringen förtydligar straffbarheten för könsstympning under den här valperioden. Bild: Antti Aimo-Koivisto/Lehtikuva

Riksdagen ställer sig positivt till ett medborgarinitiativ som kräver tydligare kriminalisering av könsstympning.

Medborgarinitiativet, som samlat omkring 60 000 namn, krävde en särskild lag som förbjuder könsstympning av flickor och kvinnor. Även i nuläget är det straffbart, men sorterar under misshandel eller grov misshandel.

Lagutskottet hade redan tidigare enats om att det behövs en tydligare lagstiftning, men inte via en särskild lag, som medborgarinitiativet avsett.

De förtydligade bestämmelserna ska i stället ingå i strafflagen, eftersom det är i strafflagen som bestämmelserna om de allvarligaste gärningarna, de som kan ge fängelsestraff, finns.

Därför förutsätter nu riksdagen, i enlighet med lagutskottets betänkande, att regeringen vidtar åtgärder för att kriminalisera könsstympning av flickor och kvinnor i strafflagen under den här valperioden.

Behandlingen slutfördes på fredagen.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skall man beakta FN:s hållbarhetsmål när man väljer utbildning?

Mer läsning