Riksdagen har enats – Tytti Yli-Viikari tvingas lämna posten som generaldirektör

Tytti Yli-Viikari tvingas lämna sin post. Bild: Statens revisionsverk

Den suspenderade generaldirektören Tytti Yli-Viikari anser själv att det inte fanns juridiska skäl att avskeda henne. Riksdagen var ändå av annan åsikt och nu tvingas hon lämna sin post.

Riksdagen beslutade att avskeda Statens revisionsverks generaldirektör Tytti Yli-Viikari på onsdagen.

Orsaken till avskedningen är de uppgifter om Yli-Viikaris användning av statliga medel som framkommit i medierna. Alltsedan januari har det rapporterats om hur Yli-Viikari spenderat stora summor på bland annat frisörstjänster och restaurangbesök. Därtill har hennes resekostnader varit iögonfallande höga.

Utöver det har Yli-Viikari fått en anmärkning av riksdagens justitieombudsman till följd av att en tjänsteperson vid Revisionsverket i två års tid hade fått lön för att hen inte jobbade. Arbetsavtalet slog fast att tjänstepersonen uttryckligen inte skulle ägna sig åt tjänsteuppdrag.

Yli-Viikari har varit suspenderad från sin tjänst som generaldirektör sedan april.

Eniga riksdagsledamöter

Eftersom Yli-Viikari tillsatts av riksdagen krävdes även en behandling i plenum innan hon kunde bli uppsagd.

Åsikterna i plenisalen var ändå enhälliga då frågan togs upp på onsdagsförmiddagen. Efter omkring tre timmars diskussion om såväl Yli-Viikaris agerande som om Statens revisionsverks verksamhet hade inte en enda ledamot opponerade sig mot uppsägningen.

– Förtroende är inte ställbart. Det finns inget annat än på och av. Förtroende för generaldirektörens verksamhet har redan länge varit inställt på av, sade Pauli Kiuru (Saml), medlem av riksdagens revisionsutskott.

– Personalen har rätt att kunna lita på ledningen och befolkningen har rätt att kunna lita på att statens medel används med eftertanke.

Flera ledamöter i plenisalen tackade också medierna för att de ursprungligen avslöjade oegentligheterna. Många tack riktades också till talmannen, revisionsutskottet och kanslikommissionen som i över fyra månaders tid grundligt granskat fallet.

64 sakkunniga har hörts

Onsdagens behandling i plenisalen var ändå långt ifrån första gången riksdagen tog sig an fallet.

I över fyra månader har riksdagens revisionsutskott granskat fallet minutiöst. Sammanlagt har utskottet skriftligen hört 64 sakkunniga innan man offentliggjorde sitt utlåtande i mitten av juni.

Revisionsutskottet slog i sitt utlåtande fast att Yli-Viikaris agerande har försvagat förtroendet för Statens revisionsverk och att det har skadat ämbetsverkets bild utåt. Revisionsutskottet bad därför kanslikommissionen utreda om kriterierna uppfylldes för att avskeda Yli-Viikari.

I tisdags kom kanslikommissionen med sitt svar. Kommissionen ansåg enhälligt att det finns vägande skäl att säga upp Yli-Viikari.

Viktigt att föregå med gott exempel

Revisionsutskottets ordförande Outi Alanko–Kahiluoto (Gröna) betonade under onsdagens plenum att Statens revisionsverks uppgift är att granska att skötseln av statsfinanserna sker lagligt, effektivt och enligt budgeten. Till generaldirektörens uppgifter hör att leda verksamheten och att genom sitt eget agerande styra verksamhetskulturen inom ämbetsverket.

– I sin granskning fäste revisionsutskottet specifikt uppmärksamhet vid att flera av generaldirektörens kvittenser och uppgifter om resor helt saknades, sade Alanko-Kahiluoto.

Kristdemokraternas ordförande Sari Essayah betonade vikten av att revisionsverket agerar lika som man förutsätter att de man granskar ska agera.

– Som partiordförande har jag flera gånger efter kommunalvalet blivit kontaktad av invalda som fått ett brev från Statens revisionsverk där de ombeds förtydliga uppgifterna om sin valfinansiering, sade Essayah.

– Bland dem som kontaktat mig har det rått en förundran över hur det kan vara möjligt att generaldirektör Yli-Viikari skrivit under dessa brev och ber dem att noggrant redovisa sin valfinansiering som rör sig under 800 euro, då hennes egna oklarheter kring resekostnader för hundratusentals euro samtidigt utreds av riksdagen.

Återvänder eventuellt till revisionsverket

Riksdagen kunde endast avskeda Yli-Viikari från generaldirektörstjänsten, vilket innebär att hon trots avskedningen har kvar sin andra tjänst som överdirektör inom revisionsverket.

Kort efter riksdagens beslut att avskeda generaldirektören meddelade Statens revisionsverk att Yli-Viikari enligt lag har varit befriad från tjänsten som överdirektör så länge hon fungerat som generaldirektör.

Hon har en uppsägningstid på sex månader från generaldirektörstjänsten och kan tidigast återvända till överdirektörsposten efter det. Det är ändå oklart om hon alls kommer att få återvända till den tjänsten. Ämbetsverket ska bedöma hennes förutsättningar att fortsätta som överdirektör under uppsägningstidens gång.

Yli-Viikari skickade själv på tisdagen ut ett pressmeddelande där hon gav sin syn på fallet. Hon anser att kanslikommissionen inte kunnat påvisa uppgifter som skulle ge juridiska skäl till att säga upp henne som generaldirektör.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Diamanter är det ultimata vintageköpet

Mer läsning