Riksdagen godkände ändring av vallagen – beväringar får förhandsrösta på garnisonerna

Beväringar får möjlighet att förhandsrösta på garnisonerna i det stundande kommunalvalet. Arkivbild. Bild: Sören Jonsson/SPT

Riksdagen ändrar temporärt vallagen för att trygga beväringarnas möjlighet att rösta i kommunalvalet under coronaviruspandemin.

Beväringar vid Försvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet får förhandsrösta i kommunalvalet på de garnisoner och enheter som de tjänstgör vid. Riksdagen godkände en temporär ändring av vallagen på fredagen. Ingen omröstning om lagändringen krävdes.

Lagändringen grundar sig på en regeringsproposition. Syftet med lagändringen är att trygga beväringarnas möjlighet att rösta i kommunalvalet under coronaviruspandemin.

Kommunalvalet ordnas den 13 juni och förhandsröstningen i Finland är öppen från och med den 26 maj till och med den 8 juni. Lagändringen som möjliggör förhandsröstning på garnisoner och sådana enheter vid Gränsbevakningsväsendet som ger utbildning för beväringar är i kraft till och med den 30 juni.

Under plenum på fredagen framförde flera riksdagsledamöter önskemål om att lagändringen senare görs permanent så att förhandsröstning på garnisoner är möjligt också i andra framtida val.

Under fredagens plenum beslöt riksdagen också att bordlägga behandlingen av Europeiska unionens ekonomiska stödpaket för återhämtning efter coronapandemin. Stödpaketet på totalt 750 miljarder euro behandlas i riksdagen den 11 maj.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Finland behöver Östersjön – vi kan och ska ännu rädda den

Mer läsning