Riksdagen fixar fallgrop i socialskydd för pappor

Bild: Mostphotos

Riksdagens social- och hälsoutskott har för avsikt att fixa en fallgrop i socialskyddet som har lett till att vissa ensamstående fäder till bebisar inte har fått föräldrapenning.

Det rör sig om pappor som inte har bott tillsammans med barnets mamma eller varit gifta med henne i något skede. Det här har varit orsaken till att ge avslag på stödet.

Utskottsmedlemmarna Arja Juvonen (Sannf), Hannakaisa Heikkinen (C) och Sari Sarkomaa (Saml) säger i ett pressmeddelande att ett tiotal fäder årligen får ta hand om barnet genast efter födseln, utan att de har haft ett stadigvarande förhållande till modern.

– Trots att det inte handlar om många pappor är varje dylik situation ekonomiskt omöjlig och försvårar märkbart skötseln av babyn. 

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning