Riksdagen debatterade permanent sommartid – ska handel eller hälsa avgöra?

Både medborgarna och riksdagsledamöterna är tudelade i frågan om Finland bör ha permanent sommar- eller vintertid. Bild: Ari Sundberg/SPT

Både medborgarna och riksdagsledamöterna är tudelade i frågan om Finland bör ha permanent sommar- eller vintertid.

I november tog riksdagen emot ett medborgarinitiativ där närapå 54 000 finländare önskade att Finland övergår till permanent sommartid.

Också riksdagsledamöterna är överens om att finländarna i framtiden inte ska behöva vrida klockan fram och tillbaka. Den stora frågan är nu enligt beslutsfattarna om Finland ska ha permanent sommartid eller permanent vintertid.

– Att ställa om klockan har gjort mer skada än nytta. Jag riktar ett varmt tack till initiativtagarna och är starkt för permanent sommartid, sade Samlingspartiets Terhi Koulumies då riksdagen debatterade medborgarinitiativet i plenum på torsdagen.

Permanent sommartid skulle enligt Koulumies innebära fler vakna ljusa timmar, som i sin tur skulle leda till att fler finländare motionerade och rörde på sig utomhus efter arbetsdagens slut.

– Om man får välja mellan 400 timmar ljus eller 400 timmar mörker, vilken galning väljer då 400 timmar mörker, sade Koulumies.

Ska handel eller hälsa avgöra?

Vilka faktorer som ska väga tyngst i avgörandet om Finland föredrar sommartid eller vintertid delar beslutsfattarna.

Undersökningar visar att finländarna är eniga om att slopa flyttandet av klockan, men däremot tudelade i frågan om sommartid eller vintertid är att föredra. I en enkätundersökning utförd av Kommunikationsministeriet i oktober 2018 ansåg 52 procent av finländarna att vintertid vore det bästa. 48 procent talade för sommartid.

Centerns Pasi Kivisaari anser att det viktigaste är att blicka mot nordiska grannländer och deras val. Både Sverige och Danmark överväger enligt Kivisaari permanent sommartid.

– Om Sverige väljer sommartid men Finland vintertid står vi inför en tvåtimmars tidsskillnad i förhållande till Sverige. Finland bör blicka mot vad övriga nordiska länder gör.

Samlingspartiets Heikki Autto anser att tidszonen bör avgöras utifrån vad som är smidigast med tanke på handeln.

– Det är ledsamt att EU inte tillsammans kommit överens om vilken tid unionen gemensamt ska välja. Nu står vi inför risken att det uppstår en situation där Sverige väljer sommartid och Finland vintertid. Tänk på exempelvis Torneå och Haparanda. Du åker och handlar på andra sidan gränsen och plötsligt är tidsskillnaden två timmar.

Också åländska riksdagsledamoten Mats Löfström lyfter fram att tidsskillnaden till nordiska grannar inte får öka.

– I Nordiska rådet drivs ett arbete som vill att Norden skulle ha samma tidszon, vilket jag tycker skulle vara en eftersträvansvärd sak. Det skulle underlätta för både handeln och företagen samt för människor som pendlar mellan våra länder, sade Löfström.

Sommartid innebär hälsorisker

Vänsterförbundets Jari Myllykoski anser att handeln inte får gå före hälsan.

– Skulle frågan ha kommit för två år sedan skulle jag ha talat för handelns betydelse, men nu har min åsikt ändrats. Hälsan måste gå före. En sjuk människa handlar inte, sade Myllykoski.

Permanent sommartid skulle enligt Myllykoski föra med sig riskabla negativa påverkningar, i synnerhet med tanke på unga. Permanent sommartid skulle leda till ökat vakande och därmed ökade sömnsvårigheter.

– Vi har väldigt många unga som har sömnproblem och jag tror på att det finns ett visst samband mellan att studerande i dag mår dåligt och att vi borde ha normaltid i Finland.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Glada färger sida vid sida med smycken i tidlös design

Mer läsning