Riksdagen behandlar lagmotion om våldtäkt av barn

Timo Heinonens säger att domarna för våldtäckt är för låga i Finland. Bild: SPT / Ari Sundberg

Riksdagen inleder på onsdagen behandlingen av en lagmotion som siktar mot en skärpning av straffet för den som förgriper sig sexuellt på barn.

– Sex med ett barn är alltid våldtäkt.

Det säger riksdagsledamot Timo Heinonen (Saml). Hans lagmotion för en skärpning av strafflagen så att sexuellt umgänge med barn under 16 alltid ska betraktas som våldtäkt tas upp till en första behandling i riksdagen på onsdagen.

Bakgrunden är det uppmärksammade fallet nyligen där Högsta domstolen inte beviljade åklagaren besvärsrätt över en dom där en 22-årig man av tingsrätten dömts till tre års ovillkorligt fängelse för sexuellt utnyttjande av en tioårig flicka. Åklagaren hade yrkat på straff även för grov våldtäkt men rätten ansåg att det inte gick att leda i bevis att samlaget utförts utan flickans samtycke.

– Ett barn kan aldrig ge samtycke till sex, säger Heinonen som har en bakgrund som lågstadielärare.

Heinonen säger att hans förslag är ämnat att göra det tydligare för domstolar att döma i sådana fall där barn blivit utsatta för sexuella övergrepp.

– Det är dock viktigt att notera att motionen inte är till för att hindra unga människor från att ha sexuellt umgänge om de väljer att ha det, säger Heinonen och konstaterar att lagstiftningen har fungerande gränsdragningar på den punkten.

– Det jag också vill få fram med min motion är att vi behöver sänka den nedre gränsen på straffskalan, säger Heinonen och konstaterar att de finländska lindriga straffen för våldtäkt strider mot allmänhetens uppfattning om rimlighet i straffsystemet.

– Det känns galet när straffet för en våldtäkt är detsamma som för till exempel odling av cannabis, säger Heinonen som poängterar att han på inget sätt förespråkar droger.

– Vi har i Finland en alltför låg gräns för straff för förstagångsförbrytare och den borde ändras.

Heinonen säger att det också finns orsak att fundera på hur man ska kunna utveckla systemen för rehabilitering av brottslingar.

– Utgångsläget ska vara att man får ett straff som känns av, men målsättningen ska ändå vara att man efter avtjänat straff kan återgå till ett normalt liv, säger Heinonen.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03