Rikligt med blågröna alger under början av sommaren – mindre än normalt under juli och augusti

Satellitbild av blågröna alger i juli 2019. Bild: SPT-Finlands miljöcentral-ESA Copernicus Sentinel

Det fanns rikligt med blågröna alger särskilt i norra delen av Östersjöns huvudbassäng, vid Finska vikens mynning och söder om Åland i sommar.

Finlands miljöcentral har gjort ett sammandrag av algläget under sommaren 2019. Mellan juni och augusti fanns det rikligt med blågröna alger särskilt i norra delen av Östersjöns huvudbassäng, vid Finska vikens mynning och söder om Åland.

Blågröna alger observerades på en del ställen som ytsamlingar, men vinden höll dem för det mesta inblandat i vattnet. I insjöarna förekom blågrönalger mest inblandat i vattnet. Rikliga ytblomningar observerades i mindre utsträckning än under tidigare år.

I de sydliga och sydvästra havsområdena fanns rikligt med alger inblandat i vattnet och ibland också som ytsamlingar. Vinden höll huvudsakligen blågröna algerna inblandat i vattnet men det förekom också ytsamlingar.

Blågröna alger förekom särskilt i norra delen av Östersjöns huvudbassäng, vid Finska vikens mynning och söder om Åland och Skärgårdshavet. Alger förekom också i Ålands hav, Finska viken koncentrerat mot Finlands kust, norr om Åland och i de sydliga och mellersta delarna av Bottenhavet. Till skillnad från tidigare år observerade man också algerna i de norra delarna av Bottenhavet.

Vid kusten förekom blågröna alger i Skärgårdshavet, Finska viken, Bottenhavet och Kvarken.

Algsituationen vid kusten varierade betydligt och förändrades snabbt, vilket är typiskt på grund av det splittrade kustområdet. Då färdas vattenmassorna med vinden och strömmar från en plats till en annan.

Varierande algläge i sjöarna

Som en följd av den varma försommaren började blågröna alger öka i insjöarna aningen tidigare än under en normal sommar.

I juli och augusti var algblomningen på en mindre nivå än under en normal sommar. Det beror troligen på det varierande vädret i juli. Det svala vädret hejdade algblomningarnas förekomst och vinden höll blågrönalgerna inblandat i vattnet i insjöarna. I några insjöar drev ändå vinden blågrönalger mot stränderna till samlingar.

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning