Riklig förekomst av pollen i år

Just nu blommar gräsarten timotej som många är känsliga för. Bild: Sofie Fogde/SPT

Det har funnits mera pollen från träd än vanligt i år, uppger den aerobiologiska arbetsgruppen vid Åbo universitet.

Mera pollen av björk, tall och gran har förekommit. Också olika slags grässorter har spridit mängder av pollen i luften. Just nu blommar timotej som många är känsliga för.

– De första arterna som sprider pollen är hassel och al. Sedan kommer björken som kan vara den mest allergiframkallande arten, säger Maria Louna-Korteniemi, projektforskare från den aerobiologiska arbetsgruppen vid Åbo universitet.

Eftersom till exempel gräs blommar ända till slutet av sommaren, får man räkna med att pollenpartiklar håller sig kvar i luften till hösten. Gråbo som snart börjar blomma och kan blomma till oktober.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning