Riklig förekomst av pollen i år

Just nu blommar gräsarten timotej som många är känsliga för. Bild: Sofie Fogde/SPT

Det har funnits mera pollen från träd än vanligt i år, uppger den aerobiologiska arbetsgruppen vid Åbo universitet.

Mera pollen av björk, tall och gran har förekommit. Också olika slags grässorter har spridit mängder av pollen i luften. Just nu blommar timotej som många är känsliga för.

– De första arterna som sprider pollen är hassel och al. Sedan kommer björken som kan vara den mest allergiframkallande arten, säger Maria Louna-Korteniemi, projektforskare från den aerobiologiska arbetsgruppen vid Åbo universitet.

Eftersom till exempel gräs blommar ända till slutet av sommaren, får man räkna med att pollenpartiklar håller sig kvar i luften till hösten. Gråbo som snart börjar blomma och kan blomma till oktober.

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning