Rikas konsumtion större klimathot än folkökningen

Klimatet tål folkökningen, om de som lämnar fattigdomen går in för en hållbar utveckling.

Magnus Häggström skriver (HBL Debatt 26.4) att folkökningen är den främsta orsaken till klimathotet. Det är värt att upprepa att bland annat Hans Rosling i boken Factfulness har visat att det inte stämmer.

Jordens befolkning kommer visserligen enligt prognoserna att öka från dagens 7,6 till 11 miljarder 2100. Men därefter upphör ökningen, eftersom den inte längre beror på att det föds fler barn, utan på att barndödligheten har minskat och livslängden stigit.

År 1965 födde en kvinna i genomsnitt fem barn, i dag 2,5. Orsaken är att miljarder människor har lämnat den extrema fattigdomen. Då tar de själva ansvar för barnbegränsningen utan drastiska åtgärder.

Mer avgörande är att den rikaste miljarden människor förbrukar mer än hälften av de fossila bränslena på vår jord. Den fattigaste miljarden, som har flest barn, använder bara 1 procent. Klimatet tål folkökningen, om de som lämnar fattigdomen går in för en hållbar utveckling.

De rika länderna som Finland bär största ansvaret för klimatet. Det som främst måste göras är att så snabbt som möjligt begränsa de rikas konsumtion av fossila bränslen. Och att stöda de 800 miljoner som ännu lever i extrem fattigdom så att de får råd att ha färre, friska, välnärda och utbildade barn.

Ulf Särs Helsingfors

Ett​ ​hem​ ​med​ ​historia,​ ​och​ ​en​ ​önskan​ ​att​ ​bevara​ ​det​ ​gamla

Många drömmer om ett hem med en lång historia och spännande anekdoter, men för Michaela Borup och Mathias Furuhjelm är det verklighet. 2.4.2020 - 00.00

Mer läsning