Revolutionen som en kvinnlig angelägenhet

Metsälintu Pahkinen och Anna Veijalainen i rollerna som Louise Michel och Emma Goldman i Kokoteaterns föreställning.Bild: Kokoteatern

Tanssiva agitaattori är en fascinerande föreställning där skådespelarkonsten balanserar med musik och långsam akrobatik.