Revisorer: Konkurs hotar Talvivaara

Bild: Lehtikuva/Sari Gustafsson

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö uppger att bolaget gjorde en rörelseförlust på 2,2 miljoner euro under början av året.

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö blev av med huvudparten av sina skulder i och med företagssaneringen i juni. Saneringen krympte skulderna från cirka 450 miljoner euro till 9,6 miljoner.

Talvivaara försöker som bäst utveckla ny affärsverksamhet, bland annat energiproduktion och återvinning av näringsämnen från kospillning.

Bolagets revisorer påpekar att koncernens tillgångar var 1,6 miljoner euro i slutet av juni och cirka 1 miljon i september.

– Moderbolaget har för närvarande ingen verksamhet som ger ett kassaflöde och det finansierar sin verksamhet med kassamedel. Om man inte klarar av att säkra ett tillräckligt stort kassaflöde kan man bli tvungen att söka moderbolaget i konkurs, sägs det i revisionsberättelsen. 

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning