Revisionsverket: Finlands offentliga utgifter ökar snabbare än vad EU tillåter

Statens revisionsverk varnar för smolk i statsminister Antti Rinnes (SDP) glädjebägare. Enligt revisionsverket ökar de offentliga utgifterna snabbare än vad EU:s regelverk tillåter. Bild: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva

Enligt Statens revisionsverk riskerar Finland att bryta mot EU:s finanspolitiska pakt om regeringen inte får ordning på de offentliga finanserna och sysselsättningsgraden.

Statens revisionsverk anser att Finland får svårt att leva upp till EU:s stabilitets- och tillväxtpakt som finns till för att trygga stabiliteten av de offentliga finanserna. Finland kommer enligt revisionsverket att avvika från EU:s bestämmelser för den offentliga ekonomins så kallade strukturella saldo, vilket innebär att de offentliga utgifterna ökar snabbare än vad EU:s regelverk tillåter.

För att den finska statens utgifter och inkomster ska stämma överens måste sysselsättningsläget förbättras, anser revisionsverket.

– Regeringen har utökat de fasta utgifterna innan de fastställda skattehöjningarna utökar inkomsterna. Vi uppmanar regeringen att beakta riskerna för en betydande avvikelse från kraven i EU:s stabilitets- och tillväxtpakt, säger den ekonomiska experten Leena Savolainen på Statens revisionsverk i ett pressmeddelande.

Enligt Statens revisionsverk kan problemen åtgärdas ifall regeringen lyckas leva upp till sitt löfte att skapa 60 000 nya jobb.

– Det behövs inte mer än att sysselsättningsgraden för män över 50 höjs till samma nivå som i Sverige för att sysselsättningsmålet ska uppfyllas, anser Statens revisionsverk.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning