Revisionens grundpelare

Tytti Yli-Viikari, suspenderad generaldirektör vid Statens revisionsverk, misstänkts för en lång rad oegentligheter och försummelser. Riksdagen anser att detta har skadat det viktiga verkets anseende och försvagat dess funktionsförmåga. Bild: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

Varför behöver vi regelbundet ta temperaturen på specifika verksamheter, både privata och offentliga? Fallet Yli-Viikari och Statens revisionsverk är ett typexempel på hur okontrollerad makt kan korrumpera – i värsta fall absolut.

För att förstå behovet av revision, oberoende granskning, kan vi gå tillbaka till Lord Actons berömda yttrande om hur makt tenderar att korrumpera. På onsdag når stormen kring Statens revisionsverk (S...