Returpapper kan gå på export om Kaipolafabriken stänger

I Finland är det på pappersproducentens eller -importörens ansvar att se till att pappersavfallet återvinns. Bild: Cata Portin

UPM:s planerade stängning av Kaipolafabriken kan skapa ett överutbud av återvinningspapper på den finska marknaden. Fabriken är i nuläget slutdestination för över hälften av returpappermassan.

UPM:s planerade stängning av enheten i Kaipola får följder för pappersåtervinningen, då det är den enda fabriken som gör tidningspapper i Finland. Fabriken köper i nuläget upp över hälften av allt gra...