"Resultattänkandet for i väg med friheten"

Bild: Åbo Akademi/SPT

De regionalpolitiska perspektiven präglar fortfarande diskussionen om utbildningar i Svenskfinland.

Med en erfarenhet som sträcker sig över fem årtionden har Ulla Achrén vid Åbo Akademi ett unikt perspektiv såväl över sitt universitet som över den utbildningspolitiska utvecklingen i Svenskfinland.

Sedan 2010 arbetar hon som förvaltningsdirektör men har tidigare länge arbetat bland annat med olika uppgifter inom Åbo Akademis informations- och marknadsföringsverksamhet.

Den enskilt största förändringen hon varit med om handlar om universitetens frihet i förhållande till staten.

– Finland fick en ny universitetslag 2010. Det hette då att universiteten ska vara autonoma offentligrättsliga institutioner. Men i praktiken är vi hårt styrda av staten.

Åbo Akademi blev ett statligt universitet år 1981. Den nya universitetslagen skulle ge universiteten större rörelse- och valfrihet.

– Men resultattänkandet har gjort att den frihet som man skulle ge oss, och som man tidigare förknippat med universiteten, har försvunnit.

Det som däremot inte förändrats är hur man i Svenskfinland förhåller sig till utbildningars fysiska placering.

– Jag var med då Handelshögskolan i Åbo slogs ihop med Åbo Akademi. Det var ett sätt att knyta den skolan till Åbo.

Denna form av regionalpolitiskt tänkande lever kvar i Svenskfinland, säger Achrén och tar diskussionerna om den svenska lärarutbildningen som ett annat exempel.

– Människor kommer och går men det regionalpolitiska perspektivet består. Det har på ett eller annat sätt alltid funnits med.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00